انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

توافقنامه در مورد ادامه حضور قواي سويدن در افغانستان حاصل گرديد

حکومت در يک نشست خبري توافقنامه ميان حکومت ، حزب سوسيال دموکراتها و حزب محيط زيست پيرامون حضور قواي سويدن در افغانستان را اعلام نمود.مطابق اين توافقنامه قواي سويدن از ماموريت جنگي به ماموريت پشتيباني کننده تغييرموضع خواهد نمود

Afghanistansamtal
امروز حکومت موافقتنامه را با حزب سوسيال دموکراتها وحزب محيط زيست درمورد حضور قواي سويدن در افغانستان  اعلام نمود
طوريکه اکوت واحد خبري سويدن گزارش داده طبق توافقنامه  حضور قواي سويدن از حالت جنگي ( جنگ کننده ) به حالت پشتيباني کننده   تبديل گردد
اين يکي از نکات اصلي کنفراس مطبوعاتي فريدريک رينفلدت ( صدراعظم سويدن ) با مونا ساهلين ( رهبر سوسيال دموکراتها )و پيتر اريکسون ( سخنگوي حزب محيط زيست ) ميباشد
فريدريک راينفلدت صدراعظم سويدن گفت که توافقنامه  در تمام مدت ماموريت حکومت در نظر گرفته شده و شامل نه ماده  بوده که در سه بخش تقسيم گرديده است 
ـ سويدن تا سال 2014 به قسم کمک کننده حضور خواهد داشت و در سال 2012 نيروهاي سويدن کاهش خواهد يافت و در سال 2014 اين حضور پايان خواهد يافت 

راينفلدت تاکيد کرد که وضعيت برروي زمين بايد  نقش تعيين کننده داشته باشد
ـ ما همچنين بايد در هدفهاي دراز مدت به  توافق برسيم افغانستان بايد مسووليت خود را در قسمت امنيت بعهده بگيرد و اما ما بيشتر بايد برنامه هاي دراز مدت کمک و چيز هاي ديگر داشته باشيم
 فريد ريک رينفلدت درين بند اقدامات  طولاني تر را نسبت به 2014  در نظر دارد 

راينفلدت گفت که توافقنامه ما در لايحه که حکومت روز پنجشنبه  به پارلمان ارائه مينمايد ، بازتاب مي يابد

مونا ساهلين ( رهبر سوسيال دموکراتها ) در نشست خبري گفت که براي ماموريت نيروهاي سويدن راهبرد جديد نياز است
او ( مونا ساهلين ) منجمله در مورد گذار از حالت جنگي به تلاشهاي پشتيباني کننده و اهميت آموزش و مساعدت به نيروهاي امنيتي افغانستان سخن گفت
مونا ساهلين گفت که درين زمينه سويدن عهدشکني نميکند

ـ من احساس سپاسگزاري بزرگ ميکنم که حکومت مواضع خود را تغيير داد . بسيار خوب شدکه اين توافقنامه امکان پذير گرديد
مونا ساهلين گفت که در قدم اول اين يک سازش نيست بلکه يک ستراتيژي جديد است و او اضافه کرد که بسيار متاسف است که حزب چپ تصميم گرفت که ازين توافقنامه حمايت نکند
پيتر اريکسون سخنگوي حزب محيط زيست گفت که حزب محيط زيست هميشه از ماموريت سويدن در افغانستان حمايت نموده است. من ازحصول اين توافقنامه خيلي راضي هستم و اين با مشي حزب محيط زيست و آنچه ما ميخواستيم ،سازگاري دارد

ـ در مورد حمايت که به توافق رسيديم منجمله تمرکز به زيرساخت ها و کار عليه فساد صورت گيرد.
دقيقاٌ چقدرسرباز در تيم نظامي سويدن شامل باشد ، هنوز مشخص نميباشد

Vänsterpartiet hoppade av samtalen i morse

Lars Ohly. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Lars Ohly säger att  

اما حزب چپ ازادامه  مذاکرات ميان حکومت و بلوک سرخ و سبز خودداري کرده ولارش اولي رهبر حزب چپ ميگويد که درين توافقات تاريخ دقيق خروج قواي سويدن از افغانستان وجود ندارد و هيچگونه تغيير استراتيژي در آن بمشاهده نميرسد. طبق توافقنامه قبلي بلوک اپوزيسيون قرار بود سويدن خروج قواي خود را از سال 2011  آغاز نمايد و طي دوسال خروج کامل نيروهاي مسلح سويدن را از افغانستان به پايان برساند

نسيم سحر 

Lämna ett svar