انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

تقبیح حملات تروریستی در کابل

این روزها کابل، با قلب مجروح و دیده خونبار در سوگ فرزندانش نشسته و بر دشمنان سوگندخورده این دیار و مردم داغدار نفرین می فرستد.
هنوز داغ قبلی درمان نیافته که تروریست ها در جای دیگری از این بدن زخمی، زخم دیگر افریدند‌‌.
در چهار شنبه سیاه که بیشتر از پنجصد نفر شهید و مجروح شدند و درپی آن در روز جمعه به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده شد و منجر به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن بیش از بیست دیگر نیز گردید و به تعقیب ان در تشییع یک جنازه سه حمله انتحاری صورت گرفت که به اثر آن هژده تن شهید گردیدند که به ضعف نیروی های امنیتی و ناکار آمدی دولت مهر تایید گذاشت .
سئوال اینجاست که چطور نیروهای تروریستی میتوانند این همه عملیات را برنامه ریزی و موفقانه به اجرا بگذارند ولی نیروهای امنیتی نتوانند آن را کشف و خنثی نمایند؟
پس گمان بر این میرود که در داخل نیروهای امنیتی افرادی وجود دارند که اطلاعات را بدست دشمن میدهند و در انتقال مواد منفجره و حتی خود انتحارکننده ها همکاری می نمایند.
چرا دولت این شبکه را کشف و به مردم معرفی نمی نماید؟ آیا این را به حساب ضعف دولت بگذاریم و یا تعمد در عدم جلوگیری از چنین حوادثی؟
چرا ادبیات دولت همیشه گنگ و نامفهوم است و مشخص نمی سازد این همه جنایت کار کدام شبکه تروریستی است؟
سه حوادث پیهم هفته گذشته نشان میدهد که ما با یک حکومت بی مسئولیت و غیرپاسخگو روبرو هستیم که کار آن صرف کمیسیون سازی و تقبیح کردن است و بس.
آیا غیر ازینست که دولت در نهادسازی و جلوگیری از فساد ناموفق بوده است؟
یکی از عوامل همکاری حلقاتی در داخل دولت با تروریستها، وجود فساد است که تطمیع آنها با پول یکی از گزینه بوده میتواند.
جان هزار نفر در سه روز پیهم مورد تهدید جدی قرار میگیرد ولی دولت خم به ابرو نمی اورد‌.

ما به عنوان یک انجمن اجتماعی ناتوانی دولت افغانستان را در تامین امنیت شهروندان و اتباع کشور غیر قابل قبول میدانیم و به خانواده های آسیب دیده از حوادث تروریستی اخیر اظهار تسلیت و از هر حرکتی که به تحقق صلح در کشور و نابودی شبکه های تروریستی بیانجامد حمایت می نماییم . همزمان مردم را به اتحاد وهمبستگی بیشتر غرض تقبیح تروریزم، مبارزه بی امان علیه فساد و پاک سازی ادارات دولتی از افراد فاسد و استفاده جو و وداع به تعصب و قومی ساختن حرکت های مدنی فرامیخوانیم.
روح قربانیان حملات تروریستی را شاد میخواهیم و از بارگاه خداوند متعال برای شان فردوس برین استدعا مینماییم.
انجمن افغانها در سویدن

Lämna ett svar