انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

تقبیح جنایت لشکر جهل به مرکز علمی کشور

امروز لشکر جهل حمله خونین به پوهنتون کابل این مرکز آموزشی و علمی کشور نمودند که در اثر این حمله تروریستی بیشتر از 22 تن به شهادت رسیدندو ده ها تن دیگر زخمی گردیدند.

انجمن افغانها در سویدن این حمله خونین لشکر جهل را به پوهنتون کابل ـ این کانون علمی کشور به شدت تقبیح نموده و آنرا یکی از جنایات نابخشودنی گروه تاریک اندیش دانسته و خواهان محاکمه سازمان دهندگان این عمل تروریستی از طرف جامعه جهانی میباشد. انجمن افغانها در سویدن برای خانواده های غم دیده صبر جمیل خواسته وبرای زخمیان شفای عاجل آرزو نموده و  روح قربانیان این جنایت را شاد میخواهد.

برطبق خبر منتشره فردا در افغانستان ”  ماتم ملی ” اعلام گردیده است. 

Lämna ett svar