انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande درمورد پناهجويان افغان

تغییرات در قوانین مهاجرت خانوادگی از ۱ دسامبر ۲۰۲۳

Lämna ett svar