انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

تغيير ساعت به وقت تابستاني

 بامداد يکشنبه مورخ 25 مارچ  در تمام کشور هاي اتحاديه اروپا ساعتها يکساعت به جلوکشيده ميشوند ووقت هاي تابستاني اعتبارپيداميکنند

 بعد ازساعت 01.59 ، دقيقه بعدي به 03.00 تغيير مي يابد. تغيير ساعت در سويدن براي اولين بار درسال 1980 انجام يافت و از سال1997 بدينسو در تمام کشور هاي اتحاديه اروپا همزمان اعمال ميشود

 

با وجود نظرات کارشناسان درمورد ضرورت تغییر ساعات زمستانی و تابستانی، برخی متخصصين معتقدند تغییر ساعت برای ریتم زندگی وسلامتی انسان مضر بوده و موارد ناگوار در میان افراد دارای بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد

توجه تانرا به مطلبي تحت عنوان ” وقت تابستاني باعث افزايش حملات قلبي ميگردد ” جلب ميداريم

Sommartid ger fler hjärtinfarkter

Lämna ett svar