انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Okategoriserade درمورد پناهجويان افغان وضعيت افغانستان

تخلیه کارمندان محلی سفارت و سویدنی های افغانتبار از کابل

تخلیه کارمندان محلی سفارت و سویدنی های افغانتبار از کابل 
تمام کارکنان محلی افغان در سفارت سویدن در کابل در ظرف چند روز از افغانستان بیرون میشوند. این مطلب را دیروز  ان لیند وزیر امور خارجه سویدن به ایکوت واحد خبری سویدن گفت. قرار است 41 کارمند محلی سفارت با خانواده هایشان در چارچوب سیستم سهمیه پناهندگان در سویدن اقامت بگیرند.برعلاوه  اعلام شد که سویدن یکتعداد فعالین مدنی و بخصوص فعالین زن را درچارچوب سهمیه ای خواهد پذیرفت که این رقم به حدود سه هزار نفر خواهد رسید.قبلا سقف سهمیه ای سویدن 500 نفر بود.
 اداره مهاجرت هم اعلام نموده که آن اداره آماده طی مراحل نمودن دوسیه های 41 کارمند سفارت سویدن در کابل با خانواده هایشان میباشد.
وزارت خارجه سویدن در قسمت تخلیه نمودن و یا بیرون کردن اتباع سویدنی افغانتبار نیزفیصله کرده که آنها را با پرواز های طیاره های نظامی  از کابل خارج نماید در حالیکه چند روز قبل وزارت خارجه سویدن از تخلیه نمودن سویدنی های افغانتبار امتناع میورزید و متقاضیان غرض کمک به تخلیه کابل را به توصیه وزارت خارجه در زمینه خودداری سفر به افغانستان رجعت میداد که با انتقادات شدید مردم مواجه گردید. مردم سوسیال دموکراتها را به تبعیض اتباع خارجی تبار و توجه صرف به سویدنی الاصل متهم نمود. اکنون وضعیت تغییر کرده و ان لیند وزیر خارجه میگوید که : ”ما در حال حاضر تعدادی سویدنی های را بیرون آورده ایم و امیدواریم بتوانیم حتی تعداد بیشتری را از آنجا منتقل نماییم ”. 
انجمن افغانها د رسویدن طی یک نامه با یک لیست از افغانهای که در کابل قید مانده اند را ترتیب و به وزارت خارجه فرستاده که امروز پاسخ آن  ارسال شد که در پایان نشر میگردد . با تاسف در  لیست ما مشخصات کامل نیست و یک لیست دیگر در سایت وزارت خارجه نیز وجود دارد و این رقم به حدود چهارصد افغان در کابل رسیده است . گفته میشود که در میدان هوایی کابل نماینده سویدن موجود است وآنعده افغانهای عزیز که شامل آن لیست نیستند و یا خود را در آن ثبت نکرده اند ، لطفا انرا با مشخصات دقیق خویش خانه پوری کنند .

گفتنی است که نظر به لیست وزارت خارجه سویدن تعداد افغانهای مقیم سویدن که در کابل قید مانده اند اضافه از 400 نفر رسیده است . بخاطر پرواز از کابل  این افراد باید با خود پاسپورت سویدنی ویا پاسپورت معتبر  کشور دیگر با کارت اجازه اقامت داشته  باشند. پرواز ها به اسلام آباد پاکستان و تبلیسی کشور گرجستان صورت میگیرد. هرج و مرج  در میدان هوایی کابل مسلط است و تا حال 12 نفر کشته شده اند . از روز یکشنبه تا حال 18000 نفر از کابل منتقل شده اند.

لینک لیست وزارت خارجه سویدن  در زیر میباشد:
https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

پاسخ نامه وزارت خارجه سویدن به نامه انجمن افغانها در سویدن پیرامون تخلیه افغانهای مقیم سویدن که در کابل قید مانده اند.

Hej Nasim
Vi vet att situationen för de på plats i nuläget är väldigt osäker och Sverige följer därför lägesutvecklingen och har löpande kontakter med andra länder och bevakar på så sätt möjligheterna att lämna landet med olika transporter.
UD uppmanar personer på plats att registrera sig på svensklistan/lämna era uppgifter till oss så att vi vet varde befinner sig och att ni vill lämna landet.
Vi vet att det under de närmaste dagarna finns planerade flyg som avgår från Kabuls flygplats. Om man kan ta sig till och in på flygplatsen så finns det troligtvis goda möjligheter att kunna komma med flyg ut.
Vi vet dessvärre att det också är säkerhetsmässigt oroligt på vägen till flygplatsen, med beväpnade vägspärrar.
Många har samlats utanför flygplatsen och som försöker ta sig in på flygplatsen. UD kan inte ge råd om man ska ta sig till flygplatsen eller inte. Att ta sig dit kan vara förenligt med fara. Det är därför personen själv som måste besluta och göra en bedömning om det är säkerhetsmässigt möjligt för att ta er till flygplatsen.
Om man beslutar att resa och kommer fram till flygplatsen finns det svensk personal på flygplatsen som försöker underlätta för svenskar att komma in i flygplatsbyggnaden. Svensk personal finns vid Qasaba/North Gate. De kan dock inte komma ut och hämta eller söka upp svenskar utan finns vid ingången.
Det har varit lättare att komma in i flygplatsbyggnaden på förmiddagen mellan klockan 8.00 och 12.00.
Med vänlig hälsning,
Carolin
UD RESKLAR
E-post: ud-kc-resefragor@gov.se
Telefon: +46 (0) 8 405 50 03
Följ oss på: Facebook | Twitter
MISSA INTE VIKTIG RESEINFORMATION!
Ladda ner vår app UD RESKLAR eller besök SWEDENABROAD.SE

Lämna ett svar