انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تجمع اعتراضیه در مخالفت با دیپورت دسته جمعی پناهجویان افغان

علیرغم تقاضای وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان از کشور های اروپایی وبویژه سویدن در مورد متوقف ساختن دیپورت پناهجویان افغان از سویدن به نسبت اوضاع وخیم کشور وعدم آمادگی پذیرش افغانستان که اخیرا در نامه وزارت خارجه افغانستان به نمایندگی های سیاسی افغانستان نیز بازتاب یافته ، اما با تأسف که اداره مهاجرت وپولیس سویدن به دیپورت دسته جمعی پناهجویان افغان ادامه میدهد. برطبق اطلاعات بدست آمده قرار است روز چهارشنبه مورخ 11 مارچ یک گروپ سی نفری پناهجویان افغان با همرایی حدود چهل کارمند مراقبت  ازمجرمین ذریعه طیاره چارتر به کابل دیپورت شوند . در لیست دیپورتی زنان و افراد بیمار نیز شامل میباشند

 افغانهای عزیز ! بیایید یکجا با یک صدا علیه این عمل اداره مهاجرت و پولیس اعتراض کنیم و مخالفت خود را با این  دیپورت ظالمانه با تجمع اعتراضیه ابراز نماییم

وعده ما روز چهارشنبه مورخ 11 مارچ ساعت 15.00در مقابل نظارتخانه اداره مهاجرت در مرشتای استاکهولم به آدرس زیر

 Maskingatan 4, Märsta(Sigtuna)

اطلاعات بیشتر در لینک زیر

https://www.facebook.com/events/375420329310334/

Lämna ett svar