انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

تجلیل

           مژده به افغانهای عزیز شهر کارلستاد سویدن
          پروگرام تجلیل از عیدسعید اضحئ درشهرکارلستاد

بنازم عیدقربان راکه در خاک وطن باشیم          میان مردم کشور برون از رنج وغم باشیم

به افتخارعیدسعیداضحئ هنرمند خوش آواز و با استعداد افغان محترم میرویس (همراه) برای
افغانهای شهر کارلستاد کنسرت اجرأ مینماید.
انجمن کلتوری افغانها درشهرکارلستاد از احساس نیک و مردم دوستانه اجرا کنندگان این کنسرت
که در راس آن آقای(همراه) قرار دارند اظهارسپاس و قدر دانی میکند.همچنان انجمن کلتوری افغانها درشهرکارلستاد
ازهمه افغانهای گرانقدر و علاقمندان موسیقی آرزومند است که با اشتراک شان در این کنسرت
باشکوه روز عیدشان را پر خاطره وشاد بسازند. قابل یاد آوری است که در ین محفل مسایل اجتماعی
و کلتوری،خواندن اشعار،اجرای لاتری و صرف چای نیز در نظر گرفته شده است.
تاریخ اجرای کنسرت: روز شنبه ۲۸ نوامبر۲۰۰۹ از ساعت ۳ بعدازظهر الی ۸ شام
محل اجرای کنسرت :لوکال مکتب گرولیکینGruvlyckeskolan, Gruvgången 4
نمبر سرویس شهری(۴) تیلفون های معلومات: نجات ۰۷۳۹۹۶۷۶۹۳
زرمتی۰۷۶۲۷۱۶۲۰۸
                                 هیئت اجرائيه انجمن کلتوری
                                  افغانها درشهرکارلستاد

 

Lämna ett svar