انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

تجليل از هشتم مارچ ـ روز همبستگي زنان

هشتم مارچ ـ روز بين المللي زنان در روز هشتم مارچ در رستورانت افغاني با هنرمندان سرشناس افغان در سويدن ، ميرويس همراه هنرمند  پرآوازه و رومان جان حساس کيبورد نواز ورزيده تجليل ميگردد.در اين برنامه صرف خانمها با اطفال زير سن شان اشتراک ميورزند

زمان : پنجشنبه ، هشتم مارچ 2012 از ساعت 17.00 الي 22.00

محل : رستورانت افغانها واقع اورشتادال، ليليهولمن ، استاکهولم 

Förmansvägen 11

 تکت ورودي : 120 کرون بشمول غذا، چاي و قهوه ؛ براي اطفال زير 12 سال صرف پول غذا مبلغ 40 کرون

شوراي زنان انجمن افغانها در سويدن

0738788716 شماره تيلفون 

Lämna ett svar