انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

تاگی پیترشون: شرکت طالبان در قدرت راه صلح در افغانستان

در تظاهرات شنبه هفته گذشته تمام راه های حل ناآرامی ها در افغانستان از طرف جامعه غرب نفی شدند. در عوض شرکت کننده گان تظاهرات صلح خواهان راه های حل جنگ با افکار افغانی شدند. تاگی پیترشون ( وزير دفاع و رئيس پارلمان اسبق )معتقد است که در حاشیه راندن طالبان راه حل مسئله افغانستان نیست


demonstration

در تظاهرات شنبه هفته گذشته تمام راه های حل ناآرامی ها در افغانستان از طرف جامعه غرب نفی شدند. در عوض شرکت کننده

به روز شنبه هفته گذشته تظاهراتی به خاطر بیرون آوردن سربازان سویدنی از افغانستان در استکهلم بر گزار شد. انجمن همبستگی افغانستان فعالیت های یک هفته یی خود را با این تظاهرات به پایان رساند. هدف برنامه های ”هفته افغانستان” که خروج سربازان سویدنی از افغانستان بود، در این تظاهرات به اوج خود رسیده بود. تظاهرات با سخنرانی ها و آهنگ هایی که از صلح و آزادی پیام می دادند صد ها علاقمند و فعال سیاسی را در نوره بان توریت گرد هم آورده بود. این تظاهرات صلح با راه پیماییاز نوره بانتوريت  تا میدان سرگل به پایان رسید.
 تظاهرات و گردهمایی با سخنان دختر جوان افغان، بهار محمد سخی، آغاز شد. وی هدف شرکت خود در این تظاهرات را آمدن آرامی در افغانستان می داند.

جوان بعدی که از فعالیت ها و خواسته های خود صحبت کرد، نیما خجسته بود. او در تابستان سال جاری صفحه ای را بنام  ” بزرگترين تظاهرات سويدن ” در فیس بوک باز کرد. نیما خجسته و دوستان ناروجی اش، بعد از کشته شدن چند سرباز ناروجی در افغانستان، خواستند سربازان سویدنی باید به زودی و زنده به خانه برگردند. این صفحه در حدود ١٥٠٠ طرفدار پیدا کرده که نیما خجسته در مورد افزایش این رقم خوشبین است

Nima Khojesteh

.
علاوه بر شرکت دو جوان افغان و ایرانی در سخنرانی ها، برخی از چهره های سیاسی، آواز خوان و نویسنده سویدن مانند،پيا ماريا ، تاگي پيترشون ، جان همرلوند ، پير شوري ،اوولف پوکارد،بوتيوس, در بلند کردن صدای این تظاهرات صلح نقش داشتند.

Thage Peterson

 تاگي پيترشون از وزرای سابق دفاع و از روسای سابق پارلمان سویدن نظر به شناخت و مطالعاتی که در مورد افغانستان دارد، تاگي پيترشون اظهار می دارد که افغانستان به کمک نظامی نیاز ندارد. این نوع کمک های تنها خشونت و ناآرامی بیشتر را ایجاد می کند.
به عقیده تاگي پيترشون تاریخ این را ثابت کرده است که مردم افغانستان هیچگاه نیرو های خارجی را نمی پذیرند. وی اضافه می کند: افغانستان بیشتر نیازمند کمک های بشردوستانه است.
 تاگي پيترشون ادامه می دهد: میلیارد ها کرونی که مصرف جنگ در افغانستان می شود، در عوض می توان زیربناهای اساسی جامعه – پل، شفاخانه و جاده ها – را در یک همکاری میان مردمان سویدن و افغانستان ایجاد کرد.

از تاگي پيترشون می پرسم: آیا مطمئن هستید که با قطع شدن کمک های نظامی در افغانستان، این پول ها در عوض برای کمک های بشردوستانه به مصرف خواهد رسید.
وی می گوید: من می دانم که همه کار ها در یک روز انجام نمی شود. آنچه را که من به آن باوردارم و تعداد زیادی از مردمان در افغانستان و کشور های همسایه آن نیز می گویند: چیزیکه امروز افغانستان نیاز دارد، مذاکرات در مورد صلح و سرمایه گذاری در بخش های غیر نظامی است. چنین همکاری و سرمایه گذاری هاست که میان کشور ها و مردمان آن اعتماد و دوستی را ایجاد می کند.

وقتی سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند، طالبان قدرت را به دست می گیرند. در آن صورت ممکن خواهد بود که کمک های بشردوستانه و بازسازی را توزیع و یا انجام داد.  تاگي پيترشون  ادامه می دهد.
من در طول سال ها گفته ام که طالبان باید به شکلی از اشکال در مذاکرات صلح با کشور های خارجی سهم داشته باشند. تاگي پيترشون اضافه می کند: منزوی کردن گروهی هیچ گاه به صلح نمی انجامد. جنگ را می توان به آسانی آغاز کرد ولی صلح نمی تواند یک باره بیآید. این ممکن نیست که تمام ناباوری ها، دل شکستگی ها و ناآرامی ها در یک زمان از بین بروند.
حل مسئله افغانستان پیچیده است و راه مشکلی است که باید پیمود. باید یک روزی از یک جایی اقدام به آوردن صلح کرد. کشتن را خاتمه داد و دور میز مذاکره نشست و به رشد راه های آوردن صلح دست یافت.
سویدن برای مصرف کمک های بشر دوستانه اش در افغانستان شرط ها و معیار هایی دارد. از آن جمله آوردن دموکراسی و حق برابر همه ملیت ها و مردم افغانستان در سرنوشت کشور شان و برقراری مساوات میان زنان و مردان. قوانینی که طالبان دنبال می کنند به این ارزش ها پابندیی ندارد. از تاگي پيترشون  می پرسم در صورت سهم دادن طالبان در قدرت به چه شکل می توان برای دادن حقوق ابتدایی و انسانی زنان مبارزه کرد.
این سوال و تعداد زیادی از مسایل دیگر باید در سطح مردم و سیاستمداران افغانستان مورد بحث قرار گیرد. برای این نوع مسایل نه در استکهلم، برلین، لندن و یا واشنگتن
می توان راه حل یافت

Bahar & Freba.

فریبا محمد سخی یکی از جوانان دیگر افغان است که در تظاهرات حصه گرفته بود، وی دلیل شرکت خود در تظاهرات صلح را نوع نزدیکی و کمک برای افغانستان می داند.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواک
 

Lämna ett svar