انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

به پيشواز روز جهاني مادر

انجمن افغانها فرارسيدن روز خجسته ای مادر  را به تمام مادران جهان و به ویژه مادران با استقامت افغان شادباش و مبارکباد میگوید

آقاي خداداد فطرت ،شعری بمناسبت روز مادر سروده است و بعنوان هدیه از جانب انجمن براي تمام مادران تقديم ميگردد


مشعلدار فیض و رحمت

 

” میم ” مادر از محبت ” همزه ” اش از الفت است

” دال ” از درد نهان و ” ر ” ز رحم و رافت است

” میم ” باشد  اختصار  معلم  و  معنی   و ماه

” همزه ” از ” اَلف ” یعنی مادر را هزاران شوکت است

” دال ” دلالت  بر دوام  و  داد  و  دانش  میکند

حرف ” ر ” از راز بی پایان و رمز رحمت است

” مادر ” ای معنای عشق و ما یه ای حسن و جما ل

در جمالت نور عرش است و جهانی نعمت است

از  میان  مادران  از  مادر  افغان  بگو

که وجود ش مملو از رنج و نهیب و محنت است

مادر افغان  نمادی  باشد  از  صبر  و  ثبات

در قدمهایش شکیبایی  و  شان  و عزت  است

مادر ای تندیس  شمع  روشنی  بخش  وجود

خود بسوزی و مرامت کسب فیض و قربت است

روز تو جشن صفا و صلح و عشق و همد لی است

ارج  بگذاریم  کسی  را  که  سراپا  همت  است

 

                                                                                           سید خداداد فطرت

                                                                                         5 می 2010

 

Lämna ett svar