انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

به مناسبت روز جهانی پناهجویان

از سال 2001 بدینسو از طرف سازمان ملل متحد، بیستم جون هرسال بنام روز پناهجویان تجلیل میگردد. کمیشنری عالی ملل متحد درامور مهاجرین ( UNHCR) در راپور سالانه خویش از افزایش بیسابقه پناهجویان و بیجاشدگان در سراسر دنیا یعنی از 60 میلیون نفر سخن گفته که افزایش ده فیصدنسبت به سالگذشته را نشان میدهد.

 

”سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنیو گزارش سالانه اش را در زمینه شمار آوارگان در سطح جهان به نشر رساند و اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ میلادی پس از سرازیر شدن موج مهاجران به اروپا، شمار آوارگان ۱۰ درصد نسبت به سال قبلی اش افزایش یافت.
ملل متحد از رهبران اروپایی و دیگر نقاط جهان خواست تا برای پایان دادن به جنگ تلاش بیشتری از خود به خرج دهند، پدیده ای که به گفته این سازمان باعث به میان آمدن مهاجرت های گروهی شده است.”

”سازمان ملل متحد در روز جهانی مهاجران اعلام کرد که جنگ و خشونت در کشورهایی مثل افغانستان و سوریه باعث شده است که رکورد جدیدی در شمار پناهجویان و آوارگان داخلی در سراسر جهان ثبت شود.”
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان ( UNHCR)در ” روز جهانی پناهجویان ” با رئیس جمهور اشرف غنی درکابل دیدار کرده است . رئیس جمهور افغانستان ” در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که باید از حقوق پناهجویان افغان در سراسر جهان پشتیبانی و برای حل معضل پناهندگی راه‌های مناسب جستجو شود.”
روزنامه افتون بلادت چاپ سویدن در گزارش خود به مناسبت روزجهانی پناهندگان و به نقل از گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگی ارقام زیر را نشر کرده است:
نسبت به هر زمانی دگر انسانها از خانه های شان فرار نموده اند. نظر به گزارش ملل متحد بیشتر از 60 میلیون انسان مجبور به ترک خانه های شان گردیده اند. نصف این تعداد اطفال میباشند. اگر تمام بیجاشدگان در یک محل جمع میشدند 21ـمین کشور پرنفوس دنیا را تشکیل میدادندکه نفوس آن بیشتر از بریتانیای کبیر، فرانسه وایتالیا میبود. برطبق گزارش ملل متحد طی بیست سال تعداد پناهجویان از 37 میلیون در سال 1996 به 65 میلیون در سال 2016 افزایش یافته است. تا پنج سال اخیر ارقام متوازن بودولی بیشترین افزایش بعد از بهار عربی در 2011 صورت گرفته است. در سال 2015 حدود یک میلیون نفر به اروپا از طریق بحیره مدیترانه پناهنده شدند. پناهجویان در تمام دنیا از سه حوزه بزرگ میباشند: افریقای شمالی و شرقی ؛ شمال و جنوب و همچنان امریکای مرکزی ؛ شرق میانه بشمول افغانستان .
درسال گذشته درهر دقیقه 24 نفر پناهنده ویا آواره گردیدند. 98400 پناهجوی صغیر در 78 کشور جهان تقاضای پناهندگی در سال 2015 نمودند. در سال گذشته 2454700 پناهجو در 174 کشور تقاضای پناهندگی کردند.
نیمی از مهاجران تنها از سه کشور افغانستان، سوریه و سومالیا می آیند. پناهجویان از سوریه 4.9 میلیون ، افغانستان 2.7 ؛ سومالی 1.1 میلیون را تشکیل داده است .
”ترکیه در میان کشورهایی که میزبان مهاجران اند، برای دومین سال متوالی در سطح جهان ”اولین میزبان” از نظر شمار پناهجویانی است که در خود جای داده است.
این کشور به ۲،۵ مییلیون انسان آواره پناه داده است که تقریبا می توان گفت همه از کشور جنگ زده همسایه اش سوریه هستند.
پاکستان همسایه افغانستان ۱،۶ میلیون مهاجران را از این کشور درگیر جنگ میزبانی می کند. لبنان نیز در همسایگی سوریه میزبان ۱،۱ میلیون مهاجر است”
کشورهای با بیشترین پناهجویان نظر به نفوس خویش: 1ـ افریقای جنوبی 2ـ آلمان 3 ـ ایالات متحده امریکا 4ـ ترکیه 5ـ سویدن

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23032488.ab

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=6456876

ن س

انجمن افغانها در سویدن
بیستم جون 2016

 

Lämna ett svar