انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

بشردوست: انتظار کمک از دولت و پارلمان افغانستان، اشتباه است

شکیلاعیدی زاده

این گفته ی رمضان بشر دوست، نماینده ی مردم در پارلمان افغانستان، بود در نشستی با افغان های مقیم استاکهلم که شام امروز – شنبه ششم اکتوبر 2012 – برگزار شد، اظهار داشت.درد دل های افغان ها از برخورد سخت پولیس سویدن در برابر پناهجوبان، زیاد بود که در این نشست با رمضان بشردوست در میان گذاشتند

اداره ی امور مهاجرت سویدن افغان هایی را که جواب رد به درخواست پناهندگی خود گرفته اند، به اجبار و به نام عودت داوطلبانه به افغانستان اخراج می کند. با وجود ناآرامی ها در افغانستان اخراج پناهجویان پذیرفته نشده به طور مداوام از سویدن ادامه دارد. هفته ی گذشته یک زوج افغان را به زور و خشونت در طیاره سوار کردند و برای جلوگیری از داد و فریاد زن که مریضی نفس تنگی هم دارد، پولیس به روی قفس سینه اش و دست هایش فشار شدید آوردند، ولی صدای وی را نتوانستند خفه کنند. در اثر اعتراض مسافرین دیگر طیاره به این  رویداد، پولیس این زوج را از طیاره بیرون آوردند. رمصان بشردوست برخورد پولیس سویدن با پناهجویان در حال اخراج را ظالمانه خواند و گفت
-این کشور ها از برخورد با جنایتکاران جنگی در افغانستان انتقاد می کنند و می گویند شما حقوق بشر را رعایت نمی کنید، در حالیکه خود  در سویدن با یک پناهجو با خشونت رفتار می کنید

اداره امور مهاجرت سویدن پاسپورت و تذکره ی افغانی را معتبر نمی داند و زمانی که موضوع درخواست شهروندی و یا پیوستن اعضای فامیل با افغان ها مطرح شود، این اسناد نمی توانند هویت فرد مهاجر را تثبیت کند. مهاجرین پذیرفته شده در سویدن نه تنها به مشکل بدست آوردن تابعیت سویدنی در زمان معین شده در قانون مواجه هستند، که در این موارد احساس حقارت هم می کنند 
– چرا این کشور افغانستان را به رسمیت شناخته است که پاسپورت و تذکره اش را نمی پذیرد. رمضان بشردوست اضافه کرد: سویدن که خود را یک کشور دموکرات می داند، یک کشور یاغی است

رمضان بشردوست یادآور شد که کشور های غربی از موجودیت کلمه ی ”داوطلبانه” در موافقتنامه های بین المللی با افغانستان سوء استفاده می کنند و به افغان ها خیانت می کنند. وی گفته های خود را ادامه داد
– درخواست من از کشور های غربی همواره این بوده که به پناهجویان افغان حق اولویت بدهند. افغان ها هیچ مشکل اساسی به کشور های میزبان ایجاد نمی کنند. یکی از دلایل دیگر این است که هر افغانی که در غرب کار می کند، یک یا دو فامیل را در افغانستان کمک مالی می کند. به این ترتیب قسمتی از کار و خواست کشور های غربی که کمک مالی به افغانستان است، این مهاجرین انجام می دهند

انجمن افغان ها در سویدن که نشست و دیدار رمصان بشردوست با افغان های مقیم استاکهلم را ترتیب داده بود، خواهان اقدام دولت افغانستان در این موارد شد: توقف اخراج اجباری پناهجویان از سویدن به افغانستان و به رسمیت و معتبر شناختن اسناد افغانی توسط اداره امور مهاجرت سویدن

حتی در صفحه انترنیتی اداره امور مهاجرت سویدن به اطلاع افغان ها رسانیده شده که پاسپورت و تذکره ی افغانی برای تثبیت هویت در خصوص تقاضای شهروندی قابل پذیریش نیست. دولت سویدن شرایط صدور پاسپورت و تذکره در افغانستان را بی اعتبار می خواند. به این مفهوم که بدست آوردن این اسناد با شناخت های شخصی و پرداخت پول هم ممکن است. رمضان بشر دوست اظهار داشت که کشور های غربی نباید جرئیات تاریخ تولد را سخت بگیرند، سرنوشت انسان ها در میان است
– افغانستان سویدن نیست. سویدن باید بداند که در افغانستان تاریخ تولد افراد دقیق نیست. اگر این کشور ها خود را دوست افغانستان می دانند، این مسایل را بپذیرند

شرکت کننده های این نشست از شرایط دشوار زندگی پناهجویان و مهاجرین افغان در کشور های همسایه ی افغانستان و به خصوص سویدن گله مند بودند و می خواستند بدانند دولت و پارلمان افغانستان در این رابطه چه کمکی می توانند. بطور نمونه پناهجویان اخراجی به سومالیا و ایزان را دولت های این کشور ها نمی پذیرند و سویدن مجبور می شود این پناهجویان را بپذیرد. رمصان بشردوست که از کار پارلمان افغانستان چندان دل خوش ندارد گفت: پارلمان افغانستان اولین پارلمان دنیاست که روز سه ساعت کار می کند و آن هم چهار روز در هفته. تمویل پولی پارلمان را هم این کشور ها به عهده دارند. آیا این پارلمان می تواند بر نوعه ی برخورد این کشور ها با پناهجویان و مهاجرین افغان انتقاد کند؟!
– افغانستان اگر دولت و پارلمان می داشت، شما به این روز نمی رسیدید. شما اگر امیدوارید که دولت و پارلمان افغانستان شما را کمک کند، اشتباه می کنید

شکیلا عیدی زاده
2012/10/06

Lämna ett svar