انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

بریتانیا برای کودکان پناهجوی افغان 'مرکز اسکان مجدد' ایجاد می کند

اداره مرزبانی بریتانیا در نظر دارد برای کودکان افغان که نمی توانند در بریتانیا پناهندگی بگیرند در افغانستان ”مرکز اسکان مجدد” ایجاد کند 

برای ایجاد این مرکز در کابل، پایتخت افغانستان، چهار میلیون پوند هزینه شده و قرارداد اجرای این طرح برای سه سال امضا خواهد شد.

با این حال، شورای پناهجویان مناسب بودن این اقدام را زیر سوال برده و گفته است که آیا واقعا لازم است بریتانیا کودکان بی سرپرست را به کشوری بازگرداند که از امنیت کامل برخوردار نیست؟

تا حالا، بریتانیا هیچ پناهجوی زیر سن هجده سال را که در کنار خانواده خود نباشد به افغانستان نفرستاده است اما برنامه ایجاد محلی که اداره مرزبانی از آن با عنوان ”مرکز اسکان مجدد” نام می برد، این روش را در بریتانیا تغییر خواهد داد.

در این مرکز، پناهجویان افغان که از بریتانیا بازگردانده می شوند اسکان داده می شوند و به آنان آموزش هایی داده خواهد شد که بتوانند براساس آن، شغلی به دست آورند.

این مرکز همچنین به کودکان بی سرپرست کمک می کند تا خانواده های خود را پیدا کنند.

این اقدام، بخشی از برنامه ای گسترده در سطح اروپا است که هدف از آن بازگرداندن شمار بیشتری از پناهجویان افغان به کشورشان است.

امنیت شکننده افغانستان

اما شورای پناهجویان می گوید ”سوالهایی جدی” در مورد چگونگی اجرای این برنامه بریتانیا وجود دارد.

اگر این کودکان بی سرپرست هستند و خانواده ای ندارند که به آنها ملحق شوند، آیا لازم است (به افغانستان) بازگردانده شوند؟

شورای پناهجویان

دونا کوی، دبیرکل این شورا به گاردین گفت: ”اطلاعات کمی در مورد اینکه چگونه امنیت این کودکان تامین خواهد شد، ارایه شده است. و اینکه اگر این کودکان بی سرپرست هستند و خانواده ای ندارند که به آنها ملحق شوند، آیا لازم است (به افغانستان) بازگردانده شوند؟”

او می گوید: ”بهتر است این پول در زمینه تقویت سیستم هایی به کار رود که به درخواست پناهندگی این کودکان رسیدگی می کند مطمئن شویم که زندگی آنها را به مخاطره نیانداخته ایم.”

در مقابل، وزیر امور پناهندگی بریتانیا می گوید دولت در صدد یافتن راه هایی است که بتوان به پناهجویان در ایجاد زندگی و کار در کشورهای خودشان کمک کند.

وی در عین حال تاکید دارد که ”هیچ کس نباید کودکان را به انجام سفرهای خطرناک واداد کند.”

افغانستان، از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجویان را در کشورهای مختلف دنیا دارد.

ادامه نا امنی در افغانستان و نبود زمینه های کار، بسیاری از خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان کرده و در بسیاری از این موارد، افغانها از راه های غیرقانونی برای ورود به کشورهای دیگر استفاده می کنند.

علاوه بر کشورهای اروپایی، هم اکنون دهها هزار پناهجوی افغان در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بسر می برند.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/06/100608_k01_afg_uk_refugees.shtm

سويدن نيز درين راستا تلاش ميورزد. غرض معلومات بيشتر مطلب زير نشر شده در سايت افغانها رامطالعه کنيد  

حکومت سويدن در نظردارد تا اطفال پناهجوي تنها را به افغانستان برگرداند

 

Lämna ett svar