انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

بریتانیا 'از بازگشت طالبان حمایت می کند'

بی بی سی دریافته که مقامهای بریتانیایی پیشنهاد کرده اند که میان دولت افغانستان و شماری از رهبران طالبان ظرف دو سال آینده آشتی شود

بریتانیا به این باور است که موفقیت در برابر طالبان نیازمند کارهای سیاسی هم است

اگرچه موضوع آشتی با طالبان تازه نیست، اما آن گونه که گفته می شود روی کرد جدید مصالحه با ”شورای کویته” را هم در بر دارد که فکر می شود بخش عمده ای از فعالیت های طالبان را رهبری می کند.

گامهای پیشنهاد شده در این یادداشت شامل حذف طالبانی که به روند آشتی می پیوندند از ”لیست سیاه” سازمان ملل هم است.

وزارت خارجه بریتانیا گفته که در باره سندی که در این مورد به بیرون درز کرده است، ابراز نظر نمی کند. بر اساس این سند، این مصالحه شامل حال ستیزه جویان عادی و فرماندهان محلی آنها می شود.

گفته می شود چندین کشور به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان توصیه کرده اند که این سیاست را در دور دوم ریاست جمهوری خود در پیش گیرد.

در باره این سند نخستین بار نشریه آلمانی اشترن و روزنامه هشت صبح در کابل گزارش دادند. دو بخش این سند به بی بی سی رسیده است. یکی از این بخش ها در باره روابط منطقه و بخش دوم در باره صلح در افغانستان است.

این بخش ها مشخصات نویسنده و گیرنده و همچنین تاریخ مشخصی ندارد، اما به نظر می رسد که ظرف هفته های اخیر به دولت افغانستان فرستاده شده باشد.

در بخشی از این سند آمده است: ”برای کاهش شورشگری در سطحی که نیروهای امنیتی افغان بتوانند اوضاع امنیتی را مدیریت کنند، ما باید طالبان را تضعیف و تجزیه کنیم.”

”این هدف می تواند با ترکیبی از فشار نظامی و نشانه های واضحی برای دست برداشتن از جنگ را در بر داشته باشد، به دست آید؛ مانند نشان دادن همزمان زردک (هویج) و چوب (یعنی به کار گرفتن ترکیبی از ترس و تشویق). در حال حاضر این مهم است که حساب برخی فرماندهان و جنگجویان آنها را جدا کنیم.”

این یادداشت همچنین آغاز روندی به رهبری افغانها و حمایت جامعه بین المللی را مطرح می کند که نیازمند کار در سه سطح است.

نخست کار ”تاکتیکی”، شامل بازگشت جنگجویان پیاده و فرماندهان متوسط؛ دوم ”عملیات”، شامل بازگشت والیان خود خوانده طالبان، فرماندهان ارشد و نیروهای آنها و مرحله آخر که ”استراتژیک” خوانده شده، ”آشتی و توافق با شورای کویته” توصیف شده است.

شورای کویته به مجمعی گفته می شود که در شهر کویته پاکستان در مرز با مناطق جنوبی افغانستان مستقر است. استانلی مک کریستال، فرمانده آمریکایی ناتو، در گزارشی شورای کویته را تهدید کننده ترین گروه شورشی که در افغانستان فعالیت دارد، خوانده است.

این یادداشت همچنین جزئیات ”اولویت های برنامه کاری” زمان بندی شده را با خود دارد: سه ماه برای ”برنامه بازگشت تاکتیکی” و ”بازگشت داوطلبانه”، همراه با حمایت مالی بین المللی از این روند، شش ماه برای در دسترس گذاشتن گزینه سیاسی برای حامیان طالبان که شامل حذف نامهای طالبانی که به روند آشتی می پیوندند از لیست سیاه سازمان ملل هم می شود.

دو سال برای برگزاری لویه جرگه یا مجمع ملی توسط دولت کابل برای بازنگری قانون اساسی و موافقت نامه سال ۲۰۰۱ بن، که بر اساس آن روند سیاسی جدید در کشور برقرار شد.

با این همه، تفاوت هایی میان فعالیت های طالبان و همچنین متحدان آنها در جنوب و شرق افغانستان وجود دارد.

برخی از آنها تحت کنترل شورای کویته هستند و به طور گسترده ای انگیزه مقاومت در برابر نیروهای خارجی دارند. بخش دیگر نزدیک به گروه القاعده دانسته می شود که ممکن است تحت نفوذ اندیشه جهانی ”جهاد” این گروه قرار داشته باشد.

این درحالی است که چندی پیش مقام های آمریکایی نیز از طرحی سخن گفتند که براساس آن به جنگجویانی که دست از جنگ بردارند پول داده خواهد شد.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/11/091113_a-afghan-uk-taleban-reintegration.shtml

Lämna ett svar