انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

برنده تورنمنت واليبال بين الافغاني در شهر ارلوف سويدن

بتاريخ 27 دسامبر2008 مسابقات واليبال بين الافغاني به اشتراک ده تيم ( دو تيم از ستوکهولم ، يک تيم از شهر بوروس ، سه تيم از مالمو(از آنجمله يک تيم ايراني ) ، دو تيم از ارلوف و يک تيم ازشهرکوپنهاگن دنمارک؛ در شهرآرلوف ، حومه مالمو برگزار گرديد.

ده تيم واليبال بخاطر کسب جام صلح به مسابقات پرداختند که از ساعت ده قبل از ظهر شروع وحوالي ساعت دوازده شب با نتايج زير پايان يافت : تيم کابل الف از شهر ستوکهولم به سرتيمي آقاي اجمل حبيبي مقام اول  کسب نمودو  برنده جام صلح مسابقات شناخته شد. اين تيم براي پنجمين بار لقب قهرماني را حفظ مينمايد. اعضاي تيم
اجمل حبيبي سرتيم وترينرتيم کابل ، جمشيد ميرباز، پامير عالمي ، ويس جان ، محترم هاشم ونقيب جان

تيم سپين غر از شهر مالمو به سرپرستي آقاي ميوند مقام دوم و تيم کابل ب از ستوکهولم به سرپرستي حاجي وکيل مقام سوم را احراز نمودند
اعضاي تيم کابل ب از ستوکهولم
حاجي وکيل ، آصف جان ، فرهاد جان ، نصرت جان ، نجيب جان و فهيم جان
  در جريان مسابقات واليبال ارلوف از مهمان نوازي و زحمات

فراوان ميزبان مسابقات آقاي نادر استانکزي وزحمتکشي ايمل جان قابل يادآوري وقدرداني است .ممنون دوستان عزيزاز مهمان نوازي ومحبت تان  
ما  موفقيتهاي تيمهاي شهر ستوکهولم و تيم سپين غر از شهر مالمو را به ترينران و ورزشکاران تيم هاي برنده تبريک وتهنيت ميگوئيم
واز ميزبان مسابقات بخاطر مهمان نوازي و کار پرثمر شان ابراز امتنان مينمائيم

البوم فوتوهاي تورنمنت شهر ارلوف مورخ 27 دسامبر 2008

Lämna ett svar