انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

برنج بسمتی یاقوت

 

برنج اعلی یاقوت در خریطه های ده کیلوکیلوگرامی و پنج کیلوگرامی جدیدا توسط آقای ستار وارد گردیده است

برنج یاقوت مخصوص آشپزخانه های افغانی ، ایرانی ، هندی ،..میباشد

قیمت فی خریطه 10کیلوگرامی به قیمت 250 کرون و خریطه پنج کیلو گرامی مبلغ 130 کرون باضمانت کیفیت برنج بفروش میرسد

در صورت خرید حد اقل پنجاه کیلو گرام برنج یاقوت  قیمت فوق رسانده منزل میباشد . در صورت خرید حداقل صد کیلوگرام تخفیف 10 فیصد . در نظر گرفته شده است . در صورت پشیمانی پول مشتری مسترد میگردد

فروش پرچون برنج یاقوت در مغازه آقای ستار در ویلنگبی در آدرس زیر صورت میگیرد

Enspännargatan 18 , 16557 Hässelby , tel.08388422 , 0739750441

 

Lämna ett svar