انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

برنامه نوروزی در شهر استاکهولم

 

گزارش محفل تجلیل از نوروز 1393 خورشیدی

هرسال در آمد آمد نوروز همه خانواده ها، انجمنها و نهادها در تکاپو میافتند تا در ایام سال نو محفل خوشی بپا کنند و از سنت حسنه نوروز تجلیل بعمل آورند
امسال انجمن افغانها و انجمن دوستی افغانستان و سویدن به تفاهم مشترک رسیدند تا برنامه نوروز 1393 را بطور مشارکتی برگزار نمایند گرچه سایر انجمنها هم قبلن حمایت خود را اعلام نموده بودند
در محفل نوروزی امسال از دو آوازخوان خوش صدا و چیره دست آقایان مجتبی محب و رووف سرخوش دعوت شده بود تا خاطر شرکت کنندگان محفل را با اجرای آهنگهای زیبای شان شاد سازند

 

 

محفل ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه 22 مارچ در سالون تنستاترف آغاز گردید
گویندگان و مجریان برنامه خانم یلدا امیدی و آقای اسحق جان در بخش اول و ضیا احمدی در بخش دوم بودند که از شروع تا ختم، برنامه را به وجه احسن اداره کردند
در شروع محفل خانم نصیبه ابراهیمی از اتحادیه شهمامه و صلصال در رابطه به زن و حق زنان یک کلیپ ویدئوئی کوتاه نشان دادند و سپس در رابطه به موضوع قدری صحبت کردند.در قسمت دیگر آقای خداداد فطرت پیام مشترک نوروزی انجمن دوستی افغانستان و سویدن و انجمن افغانها را به خوانش گرفتقرار بود یک پارچه تئاتر اجرا گردد اما به نسبت عدم آمادگی بازیکنان از برنامه حذف گردید اما بجای آن مسابقه سیب خوری و ماست خوری به موفقیت به اجرا در آمد و برای برندگان مقام اول تحفه داده شد
قبل از شروع برنامه برای تمام خانمهای شرکت کننده بخاطر بزرگداشت از روزهمبستگی بین المللی زن یک یک شاخه گل لاله هدیه داده شد
بعد از اتمام صحبتها در بخش اول برنامه مجتبی محب آوازخوان و قیس محب طبله نواز با اجرای آهنگهای غزل و آهنگ معروف ملا محمد جان دلهای شرکت کندگان را شاد ساختند و با کف زدنهای ممتد شرکت کنندگان محفل تشویق شدند
بعد از اجرای مجتبی جان محب 40 دقیقه تنفس و صرف غذا اعلام گردید
غذای این برنامه توسط علی عثمانی تهیه شده بود و در بدل قیمت تعیین شده در دسترس علاقمندان قرار گرفت
سپس در ختم تفریح و صرف غذا، بلافاصله گروپ چوب بازی سکهـ های افغان پارچه جالبی را همراه با موزیک اجرا نمودند که بر رنگ و رونق برنامه افزود
در آغاز بخش دوم برنامه که قرار بود در صورت حضور، محترم سفیر افغانستان صحبت نمایند ولی به نسبت مسافرتی که برایش پیش آمده بود شرکت کرده نتوانستند 
در دیگر بخش قسمت دوم برنامه آقای رووف سرخوش با ساز سنتی دمبوره به اجرای آهنگهای محلی هزارگی مبادرت ورزید و همانند مجتبی محب از تشویق حاضرین در محفل برخوردار گردید 
حسن این برنامه متفاوت بودن آن با برنامه های قبلی بود و به همین لحاظ با استقبال گرم هموطنان از همه طیفهای جامعه مواجه گردید و عده کثیری که حتی از گنجایش لوکال هم خارج بود شرکت کرده بودند
بعد از اجرای محترم سرخوش، آقای مجتبی محب تا ختم برنامه به علاقمندان آوازش نواخت و خواند
فیلمبرداری برنامه به همکاری گروه فیلمبرداری افرنگ به سرپرستی پرویز نقشبندی به انجام رسید 
در ختم برنامه از همه همکاران در بخشهای مختلف تشکری بعمل آمد و برای هنرمندان دسته گلهای بعنوان هدیه تقدیم گردید

گزارش از خ فطرت

Lämna ett svar