انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شرکتهاي افغاني

برنامه نوروزی انجمن افغانها

برنامه نوروزی انجمن افغانها که به همکاری کلوب قلم ، انجمن بابر و شورای فرهنگی بتاریخ 19 مارچ 2017 در سالون جمنازیوم نکه شهر استاکهولم سویدن برگزارگردیده و توسط استدیوی خاخی ( Z Studiofilm) فلمبرداری شده بود ، اینک برای نشر آماده شده است . از استدیوی خاخی یک دنیا تشکر .


 
 
 

Lämna ett svar