انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان قوانين ومقررات جديد

برنامه معلوماتی پیرامون مسایل ”حقوق خانواده وسوسیال” به اشتراک خانم سونمال جناح نورستانی

برنامه معلوماتی پیرامون مسایل ”حقوق خانواده وسوسیال”  به اشتراک حقوقدان افغانتبار خانم سونمال جناح نورستانی

مهـاجـرت خانواده ها به یک کشـورنو تقریبا همیشه پیامد ها میداشته باشد و سبب ایجاد تغییرات بزرگ در خانواده ها میگردد .  بخصوص آنهاییکه از یک کشورعقب مانده  با فرهنگ ، زبان و دین دیگر وارد یک کشور پیشرفته اروپایی میگردند ، با چالش های گوناگون مواجه میشوند. 

ازینرو بسیار مهم است تا تمـام اعضـای خـانـواده درک درست از قوانین ، معیـار ها و ارزشهای جامعـه نو داشته باشند.

به همین منظور انجمن افغانها در سویدن برنامه معلوماتی را د رمورد فوق را به اشتراک حقوقدان دری زبان خانم سونمال جناح نورستانی عضو دفتر وکالت باکن (Advokatbyrån Baaken)که دفتر مرکزی آن در شهرهلسنگبوری (Helsingborg) قراردارد از طریق زووم ( Zoom) و بطور زنده  مورخ 20 فبروری 2021 به ساعت 18.00 از طریق فیسبوک افغانهای سویدن پخش گردید.

 sunmal@baaken.se

شماره  تیلفون 0722251999

 

Lämna ett svar