انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

برنامه تورنمنت والیبال بین الافغانی در شهر استاکهولم

در تورنمنت والیبال بین الافغانی  اسکندیناوی در شهر استاکهولم که به روز شنبه مورخ 15 اپریل 2017 از ساعت  08.00 الی 20.00در سالون ورزشی سولینتونا ( Sollentuna)برگزار میگردد،  22 تیم والیبال افغانها  از کشور های اسکندیناوی اشتراک میورزد.  برنامه دقیق مسابقات (صرف یک تیم در گروپ الف ” A ”افزوده شده ) را در لینک های زیر مشاهده نمایید:

http://www.cupsupport.se/cup/projektorvisning.php?Cupnr=1619

http://www.cupsupport.se/cup/visa_cscupspel.php?Cupnr=1619

مقررات مسابقات را درسند زیر بخوانید :   Allmänna regler och bestämmelser för turneringen 

Gruppspel matcher[1356]

تجمع ورزشکاران:  ساعت 08.00
افتتاح تورنمنت:  ساعت 08.30
شروع مسابقات:  09.00
آدرس سالون ورزشی:
Sollentuna sport och simhall
Stubbhagsvägen 2
19152 Sollentuna

لیست تیم های شامل تورنمنت والیبال شهر استاکهولم
برگزارکننده  تورنمنت از تمام ورزشکاران عزیز صمیمانه تقاضا مینماید که در جریان تورنمنت  فرهنگ عالی ورزشی را بنمایش بگذارند و وقتی مشکلات و یا سوتفاهماتی بوجود می آید صرف کاپیتان تیم( مسوول تیم)  با هئیت ژوری و یا مسوولین تورنمنت در تماس شده و معضله را بدون دخالت سایر اعضای تیم حل وفصل نمایند.
برگزار کننده : شعبه ورزشی انجمن افغانها در سویدن
مسوول برنامه تورنمنت:  جمشید میرباز
اسپانسر های تورنمنت:  رستورانت سلطانی،  رستورانت اورشتا،  شرکت ساختمانی بری ایمل،  کلینیک عاجل بروما،  کلینیک عاجل دندان،  شرکت میوه و ترکاری جناب سلیم و شرکت تکسی یما ارسلا.
در جریان تورنمنت برای ورزشکاران از طرف رستورانت سلطانی غذا سرویس خواهد شد.  رستورانت سلطانی از اوردن غذا معذرت میخواهد و همچنان صرف غذا در داخل سالون جدا ممنوع میباشد.
درختم تورنمنت برای تیم های برنده کپ ها و برای ورزشکاران موفق مدال ها توزیع خواهد شد.
انجمن افغانها در سویدن برای تمام تیم های ورزشی مسابقات دلچسپ و موفقانه ارزو مینماید.

Lämna ett svar