انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کورونا

بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کورونا ، با رعایت نکات صحی محافظ سلامت خود و دیگران باشید :
http://youtu.be/_c_JE7XDL5w

Lämna ett svar