انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

بان کی مون: اوضاع در افغانستان ممکن است بدتر شود

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم شده و ممکن است در سال جاری وخیمتر شود.

آقای بان افزود وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان به دلیل تجدید حملات شورشیان طالبان است.

این گزارش دبیرکل سازمان ملل به اعضای شورای امنیت ارائه شده و به فعالیت های این سازمان در افغانستان می پردازد.

این گزارش خاطرنشان می کند که سال 2009 می تواند سالی حیاتی برای افغانستان باشد و در کوتاه مدت، علی رغم افزایش میزان تلفات، دلایلی برای خوشبینی در مورد اوضاع امنیتی وجود دارد.

او به افزایش حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت مردم افغانستان در همین راستا اشاره کرده است.

دبیرکل سازمان ملل می گوید افزایش حضور این نیروها، به تعداد آموزش دهندگان به نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد که این باعث خواهد شد تا این کشور در حین انتخابات آتی، امن تر شود.

در گزارش بان کی مون آماده است: ”دولت، نیروهای امنیتی و مردم افغانستان همراه با شرکای بین المللی، سال مهمی در پیش رو دارند.”

منبع : بي بي سي

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/03/090314_an_afghan_un_ban.shtml

Lämna ett svar