انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

بازهم يک پناهجوي افغان دستگير شد

ديروز چهارشنبه مورخ 18 اکتوبر بازهم يک پناهجوي افغان بنام سجاد از سر کارش در استاکهولم توسط دو نفر پوليس شخصي دستگير شد وبه نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاکهولم منتقل گرديد . او در نامه به انجمن افغانها قرار زير مينگارد

سلام آقاي نسيم سحر ، بنده مدتي نه سال ميشود که در سويدن بسر ميبرم . ديروز ساعت يک ونيم بنده را از سر کارم دو تا پوليس شخصي مرا همراه تا مارشتا نزد خانه آوردند . من فقط خواستم يک خبر براي شما بدهم چون بنده کسي را ندارم که کمک کند .اگر از دست شما کدام کمکي بر مي آيد پس دريغ نکنيد .بنده نيز به کمک شما دارم منتظري کمک شما هستم . شماره تيلفون 0736862944 تشکر از زحمت شما براي انجمن افغانها

متن اصلي

salam aqai Nasim Sahar bande modaty noh sal mishwad ke dar sweden basar mebaram deroz saty 1.30 daqiqa bande ra az asari karam dota polis shakhsi mara hmarahi ta märsta ba nezard khana awaradan man faqad khastam yek khbari barai shoma bedaham chon bande kasi ra nadaram ke komakam konad agar az dasti shoma kodam komaki bar miayed pas derigh nakonid bande niz ba komaki shoma daram montaziri komaki shoma hasta . shomare telefonam 0736862944 tashakor az zahamati shoma barai angemani afghanskaforeningen.

من اميدوارم که افغانهاي عزيز از حق پناهندگي پناهجويان افغان حمايت کنند

با درود

نسيم سحر

Lämna ett svar