انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

اول اپريل روز شوخي ها و دروغ ها

فردا اول اپريل است ودر بسياري کشور ها به عنوان يک روز ويژه با گفتن دروغ هاي به شوخي  گرامي داشته ميشود. دراين روز به هر گفته وخبر زود باور نکنيد و در نظر داشته باشيدکه اين گفته جز شوخي هاي روز اول اپريل نباشد. واما فراموش نکنيد که هرگاه خواستيد با کسي شوخي کنيدو يا برايش دروغ بگوئيد ، تلاش کنيد که اين شوخي و دروغ بسيار ظريف باشد ودر پايان تذکر دهيد که اول اپريل است وبس

دروغ‌های معروف

تلویزیون هالند در دهه ۱۹۵۰ خبر واژگونی برج پیزا را پخش کرد

يکي از دروغ هاي معروف در سويدن دروغي بود که تلويزيون سويدن در سال 1962 پخش نمود. در اول اپريل همان سال گرداننده  تلويزيون اعلام داشت که اگرجوراب نايلون زنانه بر روي پرده  تلويزيون که درآنوقت سياه وسفيد بودکشيده شود، تلويزيون تصاوير رنگه نشان خواهد داد . هزاران نفراين آزمايش را عملي ساختند و هزاران جوراب زنانه را پاره کردند و بعد ها متوجه شدند که اين يک شوخي اول اپريل بود وبس . برنامه اعلام اين آزمايش را در برنامه تلويزيون سويدن مشاهده کنيد  

  http://www.youtube.com/watch?v=QlcBrC2obFE

Lämna ett svar