انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه فرهنگي گنجينه

اولین نشست اعضای کورس آموزش موسیقی

قرار است اولین نشست اعضای  کورس آموزش  تحت نظر استاد سرشناس موسیقی افغانستان جناب قاسم رامشگر روز یکشنبه مورخ 21جولای ساعت 13.00 در لوکال  ABF کمون هودینگه واقع سنتروم ( Vårby gård centrum) برگزار گردد. در این نشست در مورد ثبت نام و شرایط  آموزش بحث صورت خواهد گردید.در نظر است که این کورسها به روز های دوشنبه و چهارشنبه   برای دو ساعت در برابر یک فیس معین  در هفته آینده برگزار گردد . علاقمندان آموزش آواز خوانی و آلات موسیقی  غرض ثبت نام  به روز یکشنبه تشریف آورده و ثبت نام نهایی نمایند . غرض معلومات بیشتر  به شماره  تیلفونهای  0707121388 ، 0727270981 و یا 0707512512 تماس بگیرند.لطفا قبل از ساعت 13.00 تشریف بیاورید . 

آدرس : Vårby allé 22, 143 40 Vårby

مترو : Vårby gård منزل چهارم 

http://www.afghanskaforeningen.se/2019/05/21/%d9%85%da%98%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c/?trashed=1&ids=165

Lämna ett svar