انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

اوقات تمرین والیبال

اوقات تمرین والیبال در سالون والیبال در شهر استاکهولم

Lokal: Forsgrenska  , Medborgarplatsen 6

روزهای جمعه  از ساعت 21.00 الی 22.30 

از تاریخ 29 اگست 2014 الی 22 می 2015

روز های یکشنبه بتاریخ های 7 و14 سپتمبر از ساعت 17.00 الی 20.00

به استثنای جمعه های زیرکه تعطیل میباشد

 31   ا31اکتوبر 2014 ، 26 دسمبر 2014 ، سوم اپریل 2015 و اول ماه می 2014

یکشنبه ها از تاریخ 19 اکتوبر الی 28 دسمبر 2014 از ساعت 17.00 الی 20.00

یکشنبه مورخ 19 اکتوبر و 7 و14 دسمبر 2014 سالون بسته است 

 

 

 

Lämna ett svar