انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

انتقاد شدید پولیس از اداره مهاجرت

انتقاد بالای اداره مهاجرت تشدید میگردد.لارش سکوگلوند( Lars Skoglund)  کمیسار پولیس میگوید که نظارتخانه اداره مهاجرت در کولیرید (Kållered) میبایست مسدود گردد . پولیس از فعالیتهای نظارتخانه اداره مهاجرت در کولیربد(Kållered) به شدت انتقاد مینماید. لارش سکوگلوند که کمیسار پولیس سرحدی در منطقه غرب سویدن است میگوید که در نظارتخانه مقدار زیاد مواد مخدر موجود بوده و آنها میتوانند هرچیز رابا خود به داخل نظارتخانه  بیاورند.

برعلاوه مواد مخدر در نظارتخانه تن فروشی ( فحشا) نیز صورت میگیرد و علیرغم هشدار و آلارم ، اداره مهاجرت اقداماتی غرض جلوگیری ان انجام نداده است.

لارش سکوگلوند کمیسار پولیس مرزی در منطقه غربی میگوید که ” من چندین مرتبه در جلسه آمرین در سطح ملی در مورد وضعیت نظارتخانه حضور داشتم اما هیچ اتفاتی نیفتاده است . اما بالاخره پرسونل ( کارکنان ) نظارتخانه چیزی را انجام خواهد داد و این دیر خواهد بود” . برنامه چهارم رادیوی یوتیبوری(P4) با اداره مهاجرت غرض توضیح این مطلب  تماس گرفته اما پاسخی از اداره مهاجرت دریافت نکرده است.

ترجمه ن س

اصل گزارش در لینک زیر :

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6869344

Lämna ett svar