انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

انتخاب مجدد استیفان لووین بحیث صدراعظم سویدن

استیفان لووین (Stefan Löfven) در پارلمان دوباره بحیث صدراعظم سویدن انتخاب شد.
گفتنی است که احزاب مودراتها ، دموکرات‌های سویدن ، دموکرات‌های مسیح و لیبرالها رای مخالف دادند که جمعه 173 رای می‌شد ( صرف یک عضو پارلمان از حزب لیبرالها خلاف فیصله حزب خود رای ممتنع داد) ، رای موافق 116از احزاب سوسیال دموکرات‌ها و محیط زیست و دو حزب سنتر و چپ رای مستنکف دادند.
برای رد نامزد شدن استیفان لووین بحیث صدراعظم باید بیشتر از نصف آرای پارلمان یعنی حداقل 175 رای داده می‌شد ولی اپوزیسیون مخالف کمتر از 175 رای  داشتند.گزارش مکمل جریان رای دهی در پارلمان را در لینک زیر سایت تلویزیون سویدن بشنوید و مشاهد نمایدد: 

Lämna ett svar