انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

امیر علی خادمی فارغ التحصیل سال 2020 در رشته انجنیری

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 اینک به معرفی جناب امیر علی خادمی فارغ التحصیل سال 2020 از موسسات تحصیلات عالی می پردازیم .

امیر علی خادمی در جون سال 2020 در رشته انجنیری (building engineering )  از پوهنتون یونشوپنگ فارغ التحصیل گردید.  

انجمن افغانها در سویدن این فراغت موفقانه را برای جناب امیر علی خادمی  تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.

Amir Ali Khademi tog examen inom building engineering / civil engineering från Jönköping University. Juni 2020

Lämna ett svar