انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

امشب ۲۴بر۲۵ اکتوبر ساعتها به وقت عادی برمیګردند

 

امشب٢٤ ̷ ٢٥ اکتوبر ساعت ٣ پس از نیمه شب ”وقت زمستانی” یا (Vintertid) در سویدن و کشور های عضو اتحادیۀ اروپا آغاز میگردد. 

مفکورۀ به کار گرفتن ” وقت زمستانی” و ” وقت تابستانی” به گذشته ها بر میگردد. گفته میشود (بنیامین فرانکلین) دانشمند امریکایی در سال ١٧٨٤ طی نامۀ به نشریۀ (The Journal of Paris) پیشنهاد به کارگیری ”وقت زمستانی” را در روز های کوتاۀ خزان و زمستان نموده بود. به باور او در تابستان آفتاب قبل از بلند شدن مردم از بستر طلوع میکند و به این ترتیب چند ”ساعت آفتابی” بدون آن که هیچ استفادۀ از آن صورت بگیرد به هدر میرود. همچنان در شب های تابستان غروب آفتاب قبل از این که انسانها به بستر بروند صورت میگیرد که به باور (بنیامین فرانکلین) این کار باعث به هدر رفتن شمع ها که در آن زمان به حیث یگانه وسیلۀ تنویر به کار میرفت، میگردید. او برای فایق آمدن به این مشکل پیشنهاد میکرد که در تابستان باید وقت یا زمان یک ساعت به جلو کشانده شود.
برعلاوۀ (بنیامین فرانکلین) اشخاصی دیگری در زیلاند جدید در سال ١٨٩٥ و در انگلستان در سال ١٩٠٩ نیز از بکار گیری این شیوه حرف های زده بودند که منتج به کدام نتیجۀ نشده بود. 
اما در سال ١٩١٦ در هنگامی که جنگ جهانی اول جریان داشت آلمانی ها چون با قلت ذغال مواجه بودند به فکر به کار گیری ”وقت تابستانی” افتاده، رسماَ به تاریخ بیست و یکم می سال ١٩١٦ اعلام نمودند تا ساعت ها باید در تابستان یک ساعت به جلو کشانده شود. 
به زودی کشور های دیگر نیز به اهمیت به کارگیری این موضوع پی بردند به این ترتیب در گام نخست بسیاری از کشور های اروپایی و متعاقب آن هم در
نهم مارچ سال ١٩١٨ ایالات متحدۀ امریکا نیز این سیستم را به کار گرفت

ګرفته شده از فیسبوک افغانهای سویدن  

نوشته ضیادانش

Lämna ett svar