انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

امامان جماعت مساجد سويدن باید به سويدني سخن بگویند

Kontaktbild 

رادیو پژواک

سید حسین اصغری مسئول بخش مذهبی انجمن افغانها، نقش مساجد و سازمانهای مذهبی را در مبارزه با افراطگرایی مذهبی مهم می داند. او می گوید:«باید یک هماهنگی بین مساجد صورت بگیرد تا بتوانند چهره خوبی از اسلام نشان بدهند.»
«امامان جماعت مساجد سويدن باید به سويدني سخن بگویند»

 

در ادامه رشد افراطگرایی در اروپا و حملات تروریستی اخیر، شرایط برای برگزاری مراسم مذهبی و کنفرانسهای اسلامی نیز دشوارتر شده است. به تازگی کمون یوتیبوری از برگزاری یک کنفرانس اسلامی در یکی از سالنهای ورزشی این کمون جلوگیری کرده است

سید حسین اصغری مسئول بخش مذهبی انجمن افغانها، نقش مساجد و سازمانهای مذهبی را در مبارزه با افراطگرایی مذهبی مهم می داند. او می گوید:«باید یک هماهنگی بین مساجد صورت بگیرد تا بتوانند چهره خوبی از اسلام نشان بدهند.»

او نقش رسانه ها در نگاه امروز به جامعه مسلمانان را پر رنگ می بیند و معتقد است که افراط گرایی بخشی از جامعه مسلمانان نباید به حساب تمامی آنها گذاشته شود

از سوی دیگر او معتقد است که باید کنترل بر سازمانهای مذهبی بیشتر شود و حتی پیشنهاد می کند که سخنگویان و امامهای مساجد به زبان سویدنی سخن بگویند

او در واکنش به تصمیم کمون یوتبوری برای جلوگیری از برگزاری کنفرانس اسلامی می گوید:« من به عنوان مسلمان وکسی که مسئولیتی نسبت به جامعه اینجا دارم، اصلاً صلاح نمی بینم که هرکسی بدون شناخت و به اسم اسلام کنفرانسی برگزار بکند.»
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6397741

Lämna ett svar