انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Idrott ورزش

الهام شمال برنده جشنواره ورزشی رزمی در شهر استاکهولم

روز شنبه مورخ 5 می 2018 جشنواره ورزشی رزمی ( شامل کلوب های رزمی و بوکس ) با استایل آزاد (  allstyle pro) زیر نام ( THE BLITZ) به اشتراک ورزشکاران برتر کلپ های ورزش رزمی استاکهولم وکشور های مختلف در تیاتر ( Göta Lejon) برگزار گردید.در این جشنواره الهام شمال ورزشکار ورزیده افغان به نمایندگی افغانستان با حریف خود  یاکوب الامی ( Jakob Alami) مسابقه داد.

الهام شمال در سه روند با حریف خود مسابقه داد و در هر بار برتری خود را نشان داد و در نتیجه برنده مسابقه گردید.

انجمن افغانها در سویدن پیروزی در این مسابقات را برای جناب الهام شمال تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.

مسابقه جناب الهام شمال را در لینک های زیر تماشا نمایید :Lämna ett svar