انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

افغانها در مورد حمله انتحاري در ستوکهولم چي ميگويند

روزپنجشنبه مورخ 16 دسامبر در روز عاشورا ، خبرنگار راديوي سويدن مگنوس ويکتورين از برنامه ( پي يک ـ صبح ) مصاحبه هاي را با يکعده افغانهايکه در مراسم عاشورا  اشتراک داشتند انجام داده و در موردديدگاه هاي شان پيرامون حمله انتحاري در ستوکهولم گزارشي تهيه نمود. راديوي سويدن اين گزارش را بتاريخ 17 دسامبر پخش نمود ودر سرخط خبري مورخ 17 دسامبرازين گزارش خبرداد. درسرآغاز گزارش آمده است که نماز جمعه امروزي براي بسياري مسلمانان بعنوان پيامد حمله انتحاري در ستوکهولم  در شنبه گذشته بطور خاص مهم ميباشد. امامان خواهند گفت که حادثه انتحاري هيچگونه ارتباطي به اسلام ندارد.شخص انتحاري گفته بود که ميخواست بااين انتحار مردم افغانستان را کمک کند زيرا نيروهاي سويدني درآنجا بالاي مردم تعرض مينمايند. آن چيزي که افغانهاي سويدن از آن فاصله ميگيرند. راپورتاژ از مگنوس ويکتورين ميباشد
ديدگاه هاي افغانها رادر راپورتاژ بشنوئيد

Afghaner om bombmannen

Lämna ett svar