انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

افغانستان در راه فسخ قرارداد با سویدن در مورد عودت پناهجویان

وزارت امور عودت کنندگان افغانستان از کشور های اروپایی میخواهد که پروسه اخراج های اجباری را متوقف سازند. روزنامه سوینسکا داگبلادت (Svenska Dagbladet )مطلبی در زمینه نوشته که متن فشرده آن در زیر میباشد: 

قرارداد سویدن بخاطر برگشت پناهجویان افغان در حال فسخ شدن قرار دارد‌. وزیر عودت کنندگان افغانستان مستقیما از سویدن و اتحادیه اروپا تقاضا نموده که دیپورت پناهجویان را متوقف سازند . وکیل پناهجویان کارین یلینرینگ Karin Gyllenring اینرا بمعنی فسخ قرارداد تعبیر مینماید.

قرارداد میان سویدن و افغانستان که در اکتوبر سال ۲۰۱۶ عقد شد هدف آن کمک به افعانهای بوده که آبرومندانه و به شیوه انسانی به وطن خود عودت نمایند. در قرارداد در گام نخست به برگشت داوطلبانه و در قدم دوم به بازگشت اجباری اشاره شده بود . مطابق قرار داد ، عودت بادرنطرداشت وضعیت امنیتی ، عودت مطمئن،آبرومندانه و قابل قبول در نظر گرفته شده بود.

اما اکنون وزرای مهاجرت افغانستان( وزیر و معین ) بخاطر عدم توانایی پذیرش آبرومندانه پناهجویان افغان هشدار میدهند. یکی به دلیل وخامت عاجل وضع امنیتی کشور و دومی به دلیل عودت سیل آسای پناهجویان از کشور های همسایه پاکستان و ایران .

خانم عالمه عالمه ( داکتر عالمه )معین وزارت عودت کنندگان افغانستان در یک گفتگوی تیلفونی با روزنامه سوینسکا بلادت گفت که انسانهای بیشتر را به افغانستان نفرستید.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن میگوید که قرارداد فی مابین افغانستان و سویدن تاکنون با تمام قوت اش پابرجاست و حمایت حکومات هردو کشور را با خود دارد.
اما مساله اعزام و دیپورت های اجباری مربوط به ادارات ذیربط و مسوول میباشد که آنرا عملی میکند ویا خیر .
به گفته وزیر مهاجرت سویدن گفته های انفرادی نمایندگان برخی ادارات سبب تغییر این واقعیت نمیشود. این اداره مهاجرت و پولیس (سرحدی) است که در مورد اخراجی ها و دیپورت ها تصمیم میگیرند .

از وزیر مهاجرت سویدن پرسیده شد که این تقاضا از طرف وزیری مطرح میشود که قرار داد دوجانبه را امضا کرده و کدام شخصی انفرادی نیست . آقای مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت سویدن میگوید وقتی نامه رسمی به سفارت سویدن در کابل مواصلت نماید و از همان تاریخ الی یکماه قرار داد هنوز اعتبار خواهد داشت و بعد از سپری شدن سی روز قرارداد میشود که باطل گردد ولی هنوز نامه رسمی به سفارت نرسیده است .
خانم عالمه عالمی معین وزارت عودت کنندگان افغانستان در مصاحبه با روزنامه سوینسکا بلادت گفته که او و وزیر مهاجرت آقای بلخی نامه های به سفارت های کشور های اتحادیه اروپا در کابل تهیه می نمایند و از آنها تقاضا میکنند که پروسه اخراج پناهجویان را متوقف نمایند .
به باور کارین یلینرنگ وکیل پناهجویان این بمعنی فسخ قرار داد بر طبق ماده ۱۹ قرار داد از مجرای دیپلوماتیک میباشد .
سانا ویستین Sana Vestinرئیس سازمان فار FARRامیدوار است که قرارداد فسخ گردد اما همزمان خاطر نشان میسازد که هنوز حرف آخر گفته نشده است .

به باور او( سانا ) وزارت عودت کنندگان افغانستان میتواند برداشت دیگری نسبت به سایر اعضای حکومت داشته باشد .
ترجمه فشرده از ن س . بیشتر در سایت روزنامه سوینسکا داگبلادت بخوانید :

[انجمن افغانها در سویدن که از ابتدا از عقد این قرارداد انتقادکرده است امیدوار است که این قرارداد هر چه عاجل تر فسخ شود . ]

https://www.svd.se/afghanistan-pavag-saga-upp-flyktingavtal-med-sverige

Lämna ett svar