انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

افزایش شمار پناهجویان مخفی در سويدن

شمار پناهجویان مخفی در سوئد( سويدن ) رو به افزایش دارد

بیشترین شمار پناهجویان مخفی درسال ۲۰۰۵ بود که به  ۱۰۶۸۴ نفر رسید. از این سال و با تصویب قانون موقت پناهنده پذیری که امکان بررسی مجدد پرونده های آنها را میسرساخت، شمار پناهجویان مخفی رو به کاهش نهاد. دراین سال بیش از سی هزارمتقلضی پناهندگی که حکم اخراج دریافت کرده بودند، درخواست رسیدگی مجدد به پرونده های خود را دادند که حدود ۶۰ درصد آنها موفق به دریافت اجازه اقامت شدند.
براساس گزارش پلیس جنایی کشور شمار پناهجویان مخفی در سال ۲۰۰۶ به ۹۳۴۰ نفر، در سال ۲۰۰۷ به ۷۷۷۱ نفر و در سال ۲۰۰۸ به ۷۶۸۰ نفر رسید، اما شمار آنها در سال جاری تا پایان ماه سپتامبر به ۸۷۰۰ نفررسیده است

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar