انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

افتون بلادت در مورد کريم قسيمي : او در مبارزه برنده شد

به تاريخ 13 نوامبر 2010 ، افتون بلادت روزنامه معتبر سويدن يک گزارش مفصل در مورد مبارزه کريم قسيمي به نشر سپرده است . گفتني است که قبلاٌ سايت افغانها بهتاريخ 29 اکتوبر گزارش يوتيبوري پستين را نشر کرده بود.در گزارش کنوني افتون بلادت در مورد اينکه آقاي کريم قسيمي 17 ساله بعد از اينکه 18 ساله ميشود ، پاسخ منفي دريافت ميکند و سپس در يک طياره لوکس با دست بسته وحالت بيهوشي به کابل ديپورت ميگردد ، گزارش ميدهد. افتون همچنان مينويسد که وکيل ايشان آقاي تابو موسو قضيه را به محکمه مهاجرتي ميکشاند ودر محکمه به تاريخ 14اکتوبر 2010 بعد از جروبحث ، نماينده اداره مهاجرت از پاسخ منفي دفاع نميکند و محکمه مهاجرتي مالمو ،تقاضاي کريم قسيمي را تائيد ميکند ووي مستحق اقامت دايمي ميگردد. تفصيل گزارش در روزنامه افتون بلادت

. Han vann kampen

DÅ I december 2008 vårdades Karim Qasimi på Sahlgrenska sjuk

خط سير سفر آقاي کريم قسيمي

  .

Så flydde han tillbaka till friheten Klicka på bilden för en

Lämna ett svar