انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان مراسم های جنازه و فاتحه

اعلان مراسم های جنازه و فاتحه

انا لله و انا اليه راجعون

حاجی غلام حبیب حکیمی ـ  پدر؛ بی بی حاجی افغانی حکیمی ـ مادر ؛ صمیم حکیمی ـ پسر ؛ بشیر حکیمی ، نذیر حکیمی ، بصیر احمد حکیمی وذبیح حکیمی ـ برادران ؛ مصطفی فیروز، امان فیروزـ  برادران رضاعی ؛ حمیرا حسن ، سعدیه امیری وفرشته امیری ـ خواهران رضاعی ؛ غلام صدبق حکیمی و محمد صابر حکیمی ـ کاکا  ها؛  حاجی عبدالمحمد اعسار و حاجی عزیزالرحمن اتمانزی ـ ماما ها؛  وسیمه امیری،  دل جان حکیمی و شیرین جان حکیمی ـ عمه ها ؛ منیره حکیمی ، نگینه غوث ، واعظه حکیمی و موسکا استانکزی ـ خانم های برادران ؛ مریم حکیمی ، سمیر حکیمی ، ضمیر حکیمی ،  لمر حکیمی، زهرا حکیمی و ارمان حکیمی ـ برادرزاده ها؛ فرهاد حکیمی ، حاجی نجیب حکیمی ، فاروق حکیمی ،  وحید حکیمی ، نوید حکیمی ، صادق حکیمی ، عزیزحکیمی، صبور حکیمی  ، ناصرحکیمی ، ایمان حکیمی ، اسماعیل حکیمی و خلیل حکیمی ـ  پسران کاکا ها؛ خدیجه حکیمی ، سیما زرگر، شکیلا حکیمی،  نفیسه حکیمی ، هما حکیمی و خاطره حکیمی ـ دختران کاکا ها ؛ حبیب الرحمن بسام ، فریدون اعسار، شکیب اعسار،  پرویز اعسار،  فهیم اعسار ، صبور اعسار،  جاویداعسار، امان الله اتمانزی، آرش اتمانزی و داود بسام ـ پسران ماماها ؛ اقلیما امینی، وحیده فخری، مسعوده اعسار ، دیبا  اتمانزی ،  لطیفه بسام و ثریا بسام ـ دختران ماماها ؛ حاجی هارون امینی ، حاجی فریدون امینی ،  حاجی همایون امینی ، جاوید امینی ، شکیب امینی و جواد امینی ـ پسران خاله ؛ فرحت ناز و  فریبا امینی ـ دختران خاله ؛  اسدالله امیری ـ شوهر عمه ؛ کرام الدین حسن ورفاح کریمی ـ شوهران خواهر؛  حسیب الرحمان  بسام ،  لیزا ، سلینا،  لینا و  ارمان حسن ـ خواهرزاده ها؛  خواجه هدایت الله ـ پسر عمه ؛ نسبت وفات نصیراحمد حکیمی به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومی به روز چهارشنبه مورخ 21 اپریل 2021 به ساعت 12.00 در قبرستان مسلمانان بنام استور شیلن (Storkällan begravningsplats )واقع منطقه یلته ( Älta) کمون نکه (Nacka ) در آدرس زیر بخاک سپرده میشود:

Storkällan begravningsplats

Adressen : Storkällans väg 20 Älta

Nasir Ahmad Hakimi begravning blir på onsdag den 21.04.2021  kl 12:00

فاتحه مرحومی در همان روز از ساعت 15.00 الی 17.00 د رمسجد فیسک سیترا (Fisksätra ) واقع کمون نکه ( Nacka ) در آدرس زیر گرفته میشود:

Fisksätra Moské

Mörtgatan 16

13343, Saltsjöbaden

Entré via Fisksätra allé

Fatiha mellan  15-17

ابراز تسلیت انجمن افغانها در سویدن :

با اندوه و تالم فراوان اطلاع گرفتیم که نصیر احمد حکیمی پسر محترم الحاج غلام حبیب حکیمی ـ  یکی از سابقه داران انجمن افغانها در سویدن نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود ، بتاریخ 16 اپریل 2021 در یکی از شفاخانه های شهر استاکهولم داعی اجل را لبیک گفت.

انا لله و انا اليه راجعون

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات نابهنگام مرحوم نصیر احمد حکیمی به جناب محترم الحاج غلام حبیب حکیمی ، محترمه بی بی حاجی افغانی حکیمی و آقایون  صمیم حکیمی ، بشیر حکیمی ، نذیر حکیمی ، بصیر احمد حکیمی وذبیح حکیمی ، بازماندگان ، تمام اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحوم نصیر احمد حکیمی از بارگاه خداوند متعال فردوس برین استدعا نموده وروحش را شاد میخواهد.

غرض معلومات بیشتر به شماره های زیر تماس بگیرید:0769054957 , 0701156661

نوت : در مراسم های تشییع جنازه و فاتحه قیودات شرایط کرونا و توصیه های اداره صحت عامه سویدن باید جدا مراعات گردد.

Lämna ett svar