انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان مراسم های تشییع جنازه و فاتحه

با تاسف اطلاع یافتیم که مرحومه گل بیگم پارسا والده آقای کرام الدین حسن بنابر مریضی که عاید حالش گردیده بود ، دو روز قبل داعی اجل را لبیک گفت.

انالله و اناالیه راجعون

انجنیر معراج الدین حسن و کرام الدین حسن ـ  پسران؛مهر افزون اقبال ـ دختر؛ خان علی اقبال ـ داماد ؛ تورپیکی حسن  وحمیرا حسن ـ  عروسان؛داکتر هنگامه حسن،انجنیر سراج الدین حسن ؛داکترهما حسن ، نصیر احمد اقبال ، عبدالواحد اقبال ، انجنیرعبدالقدوس اقبال ،انجنیر قیس اقبال ، لهیزا حسن ، سلینا حسن ،خلیل الله اقبال وبختیار حسن ـ نواسه ها؛ نسبت وفات مرحومه گل بیگم پارسا ـ خانم مرحوم وکیل غلام حسن به اطلاع دوستان می‌رسانند که جنازه‌ مرحومه ساعت یازده قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اکتوبر در حضیره  مسلمانان بنام استور شیلن                  ( Storkällans begravningsplats) واقع کمون نکه (Nacka)  درمنطقه (Älta) بخاک سپرده میشود.

 فاتحه مردانه و زنانه در عین تاریخ از ساعت یک الی دونیم بعد از ظهر در مسجد افغانها واقع در  Rågsved برگزار می‌گردد.

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه گل بیگم پارسا ـ والده آقای کرام الدین حسن به آقای کرام الدین حسن ، تمام بازماندگان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح ایشانرا شاد میخواهد.

Lämna ett svar