انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان مراسم تشییع جنازه مرحومه مومنه امامی

با تاسف فراوان اطلاع بدست آوردیم که مرحومه مومنه امامی ، همسرجناب سید حسین امامی ،  به اثر مریضی که عاید حالشان گردیده بود دیروز مورخ 22 جنوری 2021 داعی اجل را لبیک گفت.

اعلان مراسم تشییع جنازه 
إنا لله وإنا إليه راجعون
بازگشت همه به سوی اوست

سید حسین امامی محرر سابق محکمه کندز شوهر، شکیلا امامی انجاز و ساریکا امامی کمال دختران، سید مسلم امامی سید پرویز امامی سید اورنگ امامی پسران؛ الحاج محمد مهدی صبور برادر؛ مرحومه بی بی حاجی جمیله رضایی، مرحومه بی بی حاجی حلمیه انجاز خواهران؛
طاهر انجاز و سید فرزاد کمال دامادان؛ سید کمال صامدی، سید اکرام صامدی، سید زمان صامدی، سید حسن صامدی برادران شوهر؛ عبدالحمید وزین پسر خاله مرحومه؛  حبیبه کمال خانم برادر شوهر مرحومه؛ فروزان کمال، فرشته کمال و بهشته کمال ،سید جواد و سید جاوید کمال دختران و پسران برادر شوهر مرحومه؛ نینا امامی، انیتا امامی و سحر ظفر امامی عروسان؛ طاهره هادی، هما ناصری، مینا انجاز، اسدالله رضایی، منیره روفی، ذبیح الله رضایی، خواهرزاده های مرحومه؛ کریم ناصری داماد خواهر مرحومه؛ 
سمیر انجاز، تمنا انجاز ظفر، سید تمیم امامی، سید نسیم امامی، سید آرون امامی، یاسمین امامی، روینه امامی، سمیره امامی نواسه ها ؛ علی سینا ظفر داماد دختر مرحومه؛  شهربانو بهرام انجاز عروس دختر مرحومه؛ سعیده انگیزه امامی عروس پسر مرحومه؛
نسبت وفات مرحومه مومنه امامی ماموره سابق مکتب نسوان کندز به اطلاع دوستان رسانیده میشود که مرحومه مغفوره به روز سه شنبه ساعت 10 صبح در ( ‏S:t Botvids begravningsplats ) به آدرس  زیر
‏(Häggstavägen 6, 141 32 Huddinge) در هدیره مسلمانان واقع کمون هودینکه استاکهولم به خاک سپرده میشود.

شماره تماس: 0707747051 مسلم امامی
شماره تماس: 0721686568 سید فرزاد کمال

 

ابراز تسلیت :

انجمن افغانها درسویدن عمیقترین مراتب خویشرا بمناسبت وفات مرحومه مومنه امامی برای جناب سیدحسین امامی ، محترمه شکیلا امامی انجاز ، محترمه ساریکا امامی کمال ، آقایون سید مسلم امامی ، پرویز امامی ، سید اورنگ امامی و طاهر انجاز امامی ، سایر بازماندگاه و اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره فردوس برین از بارگاه خداند متعال استدعا مینماید.

Lämna ett svar