انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان فاتحه وختم قرآن عظیم الشان

إنا لله وإنا إليه راجعون
بریدجنرال جمعه گل نصر ، حضرت گل اوریاخیل ، دگروال محمد گل اوریاخیل ، نورالله اوریاخیل نقیب الله اوریا خیل ووحیدا لله اوریاخیل برادران
بی بی حاجی لیلما خانم ؛ لطیفه نصر خانم برادر؛ سهراب اوریاخیل ، میوند اوریاخیل پسراان ؛ نسرین اوریاخیل ، خاطره اوریاخیل ومرسل اوریاخیل دختران ؛انجنیر جمیل نصر ، داکتر نرګس نصر ، داکتر مینه زمر و انجینر جلیل نصر برادر زاده ها
داکتر رابعه شیرزی ، شکیلا خزان ، وشهلا پوپلزی خواهران خانم متوفی
دگروال احمد جان شیرزی وفواد شیرزی خسربره ها ؛ یلدا نصر عروس برادر ؛ داکتربری مل زمر دامادبرادر؛محمد رحیم ومحمد عثمان سلیمان خیل دامادان ؛داکتر مهدی بهادران ، عبد الصبور خزان و اسد الله پوپلزی با جه ها
نسبت وفات څارنوال الحاج آقاگل اوریاخیل که جناره قبلا در کابل به خاک سپره شده ، به اطلاع دوستان میرسانند که مراسم فاتحه مردانه و زنانهٰ مرحومی وختم قرآن عظیم الشان د ررستورانت سلطانی به آدرس
Johannelunsvägen 3
Upplandsväby
برگزار میشود .
تاریخ ووقت فاتحه وختم قران عظیم الشان !
شنبه ۱۲ مارچ lördag 12 mars
از ساعت ۱۳.۰۰ تا ساعت ۱۵ . klockan 13:00– 1500
مراسم فاتحه از ساعت 13:00 تا ساعت 14:30
صرف غذا از ساعت 14:30 تا ساعت 15:00
برگزارمیشود
باتشریف آوری تان قدم رنجه فرموده تا باشد سبب تسلیت وتعزیت وغمگساری بازماندگان مرحوم گردیده وبااتحاف ادعیه تان ، روح متوفی را شاد خواهند فرمود.
ابراز تسلیت : 
  سایت افغانها عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا خدمت محترم برید جنرال جمعه گل نصر ، بازماندگان و تمام اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحوم څارنوال الحاج آقاگل اوریاخیل از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده وروح شانرا شاد میخواهد.

Lämna ett svar