انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اعتراضیه انجمن افغانها در سویدن در دادخواهی برای هفت نفر شهدای مظلوم هزاره

در دادخواهی برای هفت نفر شهدای مظلوم هزاره که در ولایت زابل توسط نیروهای داعش

 به طور فجیع ودلخراشی به شهادت رسیدند 

به تاریخ 4 حوت 1393 خورشیدی 31 نفر از مسافرین برگشته از ایران که از ولایت هرات به سوی غزنی عزم سفر داشتند در مسیر راه در مربوطات ولسوالی شاه جوی ولایت زابل توسط افراد ناشناس بعد از تشخیص شناسنامه ای از سرویس مسافربری پایین و به محل نامعلومی انتقال یافتند. هانطور که هویت ربایندگان نامعلوم بود، محل نگهداری آنها نیز مشخص نبود.

 

بعدن تلاشهای ناکافی از جانب دولت و سایر نهاد ها صورت گرفت اما موثر نبود ولی بعد از گذشت یک مدت بعد از اعتراضات وسیعی که در داخل و خارج کشور سازماندهی شد نزده نفر از گروگانها رها گردید و بقیه در بند باقی ماندند

این هفت نفر شهید که اجساد شان روز چهارشنبه به کابل رسید شامل سه زن و چهار مرد میباشد، نیز کسانی بودند که از مسیر راه دزدیده شده بودند و در کنار گروگانهای چهارم حوت زندانی بودند

قرار اظهارات هشت نفر گروگانهایی که در روزهای اخیر رها شدند بدترین شکنجه های غیر انسانی بر آنها تحمیل شده که بر زبان آوردن آنها اخلاق انسانی را نشاید

نمیدانم این کشور را که افغانستانش گویند چه بناميم؟

داعشستان، طالبستان، جاهلستان، قاتلستان……چی؟

اگر دقیق فکر نماییم همین جهل است که داعش و طالب را بوجود میآورد، یکعده جاهل دیگر نیز از آنها تبعیت میکنند و جاهلتر از آنها آخوند ها و ملایانی که همه جنایات را به چشم سر مشاهده میکنند، که زیر پوشش اسلام به انجام میرسد، سکوت میکنند

آقایان مفتی ها، آیت الله ها، ملاها و آخوند های سنی و شیعه!

برشما شرم باد؛ زمانیکه یک خانم را می بینید که گوشه چادرش کج شده هزاران منبر و سخنرانی سازماندهی میکنید ولی در مقابل قتل و جنایت سکوت میکنید؟

!دولتمردان افغانستان

برشما شرم باد؛ که نه جرآت استعفا دادن دارید و نه قدرت دفاع از هموطنان را که همه روزه در جای جای افغانستان به قتل میرسند

!رهبران اقوام پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک

برشما شرم باد که خود را  رهبر یک قوم قلمداد مینمایید ولی پشتونها و هزاره ها و تاجیکها و ازبکهای محروم زیر دست و پای گروه های وحشی له میشوند و شما خیره خیره به آنها نگاه میکنید و بی تفاوت از کنار آن میگذرید

طفل نوزاد پشتون جلال آبادی از وسط دو نصف میشود، هزاره مسافر در مسیر راه دزدیده میشود و و جوانان رشید کشور در ولسوالی وردوج بدخشان سربریده میشوند چه کاری برای آنها انجام گرفته است؟

همیشه هموطنان ما کشورهای خارجی را متهم میکنند و عامل قضایا میدانند ولی واقعیت اینست: «از ماست که بر ماست»

اگر ما با همدیگر تسامح و تساهل داشته باشیم و فراقومی و فرامذهبی فکر نماییم هیچ کشور خارجی نمیتواند ایده های خود را برما تحمیل نماید

!آقایان حکومت وحدت ملی

چه جوابی دارید به خانواده های شهدای اخیر؟، در مورد جنایتهایی که بر مردم قندز تحمیل شد؟، به سربازان شهید جلریز و جوانان بدخشانی؟ آیا شهادت فرخنده دختر جوان افغان که در نزدیکی دروازه های ریاست جمهوری حادثه ایست که فراموش شود؟ طفل نه ساله ای که در جمع این شهدای اخیر از قفا سربریده شد هضم کردن آن سهل است؟

چه جوابی دارید به مردم افغانستان؟

 آیا شما همانهایی نیستید که در طی سه و نیم دهه اخیر زیر عناوین و نامهای مختلف از مردم افغانستان بهره کشی نمودید و اقوام را به خاطر تامین منافع شخصی تان به جان هم انداختید؟ ما پوستهای شما را در چرمگری میشناسیم، چرا نمیگذارید که مردم خود سرنوشت خود را بدست گیرند؟

آیا شما گروه بزرگی از گروگانگیر های حرفه نیستید که مردم افغانستان را به گروگان گرفته اید؟ رها سازید ملتی را که در طویله های دیانت و قومیت و سیاست زندانی نموده اید

ما در انجمن افغانها عملکرد گروه های افراطی را که خواه به دستور آی اس آی و یا ایده های شخصی شان هفت نفر از هموطنان عزیز ما را به شهادت رسانیدند به شدیدترین لحن محکوم مینماییم

Lämna ett svar