انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اعتراضات عليه مشکلتراشي هاي اداره مهاجرت

به دنبال مشکل تراشیهای زیاد از سو‌ی اداره مهاجرت سويدن در رابطه با مهاجرین افغان و بخصوص مشکل تراشی
اداره مهاجرت در مورد هویت برادران و خواهران عزیز افغان، تعدادی از افغان‌های مقیم شهر بوريبرو
تصمیم با تجمع اعتراض آمیز در مقابل دفتر اداره مهاجرت در شهر اوريبرو
کرده اند. لذا از برادران و خواهران عزیزی که یا خود دچار
این مشکل شده اند و یا قصد دارند از طریق اعتراض خود به هموطنان عزیز خود کمک کنند دعوت میشود در صورت تمایل در این تجمع شرکت نمایند. جهت اطلاع بیشتر ۰۷۰۷۷ ۸۰۰۴۰ (جعفر) تماس حاصل نمایید
زمان: دو شنبه ۱۹ مارچ، از ساعت ۱۲.۰۰
مکان: Örebro , Migrationsverket i Örebro, Riagatan 1

Lämna ett svar