انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعیه های شورای اجرائیوی مسجد افغانها

1اطلاعیه شماره
:خداوند متعال در قرآن عظیم الشأن اسلام در سورۀ مبارکۀ « قدر » میفرماید
« ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. « فرشتگان » و « روح » درآن شب به اذن پروردگار برای ( تقدیر ) هر کاری نازل میشوند. شبی است سرشار از سلامت ( و برکت و رحمت ) تا طلوع سپیده
بنا بر روایت های مختلف یکی از شبهای نوزدهم، بیست و یکم، بیست سوم و یا بیست و هفتم ماه مبارک رمضان شب قدر یاد گردیده که در باره فضیلت این شب در سوره مبارکه قدر آنچه در بالا گفته آمد تأکید شده است و عبادت در شب قدر را معادل هزار ماه عبادت در سایر اوقات ذکر فرموده است

به منظور تجلیل و تکریم از این شب معنوی و روحانی، شورای اجرائی مسجد افغانها در شب بیست و هفتم این ماه پر برکت مجلس ختم قرآن کریم برگزار مینماید
از تمام هموطنان متدین و سایر مسلمانها دعوت بعمل می آید که درین مجلس پرفیض حضور به هم رسانیده و از فیوضات این شب آمرزش گناهان، بهره ببرند
غذای افطاری از جانب محترم سر آشپز الحاج الیاس سلیمیار تهیه و در خدمت عزیزان و روزه داران شرکت کننده در مجلس ختم قرار داده میشود
زمان: روز سه شنبه 14 آگست 2012 مصادف به روز بیست و ششم ماه رمضان ( شب بیست و هفتم ) شروع از ساعت هفت عصر 19:00
خداوند به همه مسلمانان روزه دار و بویژه به شرکت کنندگان در این شب با برکت اجر عظیم عطا فرماید

2اطلاعیه شماره 
خداوند سبحان برای کسانیکه در اعمار و یا سرپا نگهداشتن عبادتگاه مسلمین کمک و یاری میرساند هم در دنیا و هم در آخرت پاداش بزرگ عطا میفرماید
از پیامبر گرامی اسلام روایت گردیده است: کسیکه مسجدی را بنا نماید حتی اگر به اندازه لانه مرغی هم باشد خداوند کریم برای او خانه ای در بهشت عطا میفرماید
به همه عموطنان عزیز مقیم استکهلم معلوم است که مسجد افغانها واقع روگسوید یگانه عبادتگاه خودمانی برای افغانهای عزیز میباشد و به لطف خداوند منان و کمک هموطنان مؤمن و خدا جو و همچنان سایر مسلمانانیکه برای نماز گزاردن درین مسجد میآیند امورات مسجد بخوبی پیش رفته است ولی مسجد یک سلسله نیاز هائی دارد که باید تأمین گردد و یگانه مرجع تأمین هزینه ها هم همین مردم است
شورای اجرائی مسجد افغانها تصمیم گرفته است که برای مسجد فرش نو خریداری نماید و برای تکمیل هزینه آن به همیاری هموطنان عزیز نیاز دارد. دوستانیکه مایل اند در این امر خیر کمک نمایند کمک های نقدی خودرا طبق وسع و توان به آدرس های آتی واریز نمایند
  حساب بانکی و یا اکونت نمبر مسجد
Bankkonto: SEB 5226-1028598
 ـ کمیسیون مؤظف برای جمع آوری کمکها
محترم الحاج جنرال غفار شماره 0737263989
محترم استاد نعیم امین شماره 0736468691
محترم ضیا لودین شماره 0739992470
قابل یاد آوری است که زکات فطر امسال معادل 75 کرون میباشد

با احترام
شورای اجرائی مسجد افغانها

Lämna ett svar