انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه شوراي زنان انجمن افغانها

اطلاعیه لغو محفل هشتم مارچ

به نسبت وضعیت پیش آمده به خاطر شیوع بیماری مسری کرونای جدید که در حال گسترش است و بیش از شصت کشور جهان را در نوردیده است.

ازین که سلامت هموطنان عزیز نزد ما اهمیت فوق العاده دارد، به منظور پیشگیری از این موضوع، انجمن افغانها محفلی را که قرار بود به مناسبت روز جهانی زن(هشتم مارچ) به روز یکشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۰ برگزار نماید، ملغی قرار داده است.

دوستان محترم مطلع باشند که محفلی در این روز برگزار نخواهد شد. قرار است برنامه ویژه بمناسبت روز جهانی زن از طریق فیسبوک بطور زنده پخش گردد . گفتنی است که برطبق برنامه قبلی تقدیر نامه های انجمن به خانم های مستحق ارسال خواهد شد. 

Lämna ett svar