انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعیه شورای اجرائیه مسجد افغانها در ارتباط اقامه نماز عید فطر

ازینکه عنقریب عید سعد فطر در راه است شورای اجرائیه مسجد افغانها ضمن تبریک و تهنیت گفتن این روز خجسته به تمام هموطنان عزیز و به ویژه آنهائی که یک ماه کامل را به تزکیه نفس پرداختند و با امساک از خوردن و آشامیدن در این روزهای طولانی تابستانی به سپری کردن امتحان بندگی نزد خداوند موفق گردیدند، به آگهی میرساند که نماز عید سعید فطر در روز معین به ترتیب آتی ادا میگردد
نوبت اول: رأس ساعت هفت صبح 07:00 به امامت محترم قاری عبدالباری شریفی امام جماعت مسجد اقامه میگردد
نوبت دوم: رأس ساعت هشت صبح 08:00 به امامت محترم قاری ابرار اقامه خواهد گردید
نوبت سوم: در صورت لزوم اگر کسانی باقیمانده بود نماز عید فطر به ساعت 09:00 صبح نیز اقامه خواهد شد

 

 

 

در ختم آخرین نویت از نماز عید چای و شرنی عیدی که از جانب شورای اجرائیه مسجد تهیه گردیده به دسترس نمازگزارا قرار داده خواهد شد.
یک موضوع مبرم و حساسی که همیشه برای مسجد مشکل آفرین بوده پارک کردن موتر های نمازگزاران در محل مناسب است. متأسفانه بعضی از دوستان قوانین ترافیکی را رعایت ننموده موترهای شان را یا در پارکینگهای شخصی افراد و یا در محلات پارک ممنوع پارک مینمایند که مسلما مسئولین مسجد هم زیر بار انتقادات ساکنین و هم شرکت خانه واقع میگردد و از جانب دیگر خود آنهائی که تخلف را مرتکب میشوند به پرداخت جریمه محکوم میگردند.
برای جلوگیری از پایین امدن حیثیت مسجد و آنهائی که ازین مسجد بعنوان مکان عبادت استفاده میکنند از عزیزان اکیدا تقاضا بعمل می آید که موتر های شان را در محل های تعیین شده پارک نمایند و از مزاحمت دیگرا بپرهیزند زیرا ایجاد مزاحمت برای دیگران در عبادت شان نیز اشکال ایجاد میکند.
با تقدیم حرمت
شورای اجرائیه مسجد افغانها

Lämna ett svar