انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Okategoriserade

اطلاعیه انجمن افغانها در مورد تجلیل ازهشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان

 

قرار است ازهشتم مارچ ـ روزهمبستگی جهانی زنان بتاریخ هفتم مارچ به ساعت 17.00 بطور دیجیتال با یک برنامه جالب سخنرانی ها و کنسرت هنرمند مشهور کشورفرشته سما و دو هنرمنددیگر هریک مجتبی محب و راشد کوهستانی تجلیل شود واز طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش گردد.
انجمن افغانها در سویدن بخاطر اشتراک وسیع خانم ها د ربخش سخنرانی از تمام خانم ها و دختر خانمهای فعال اجتماعی و پیشتاز د رجامعه سویدن که علاقمند اشتراک در برنامه باشند ، تقاضا مینماید تا الی اخیر ماه فبروری با مسوولین شعبات فرهنگی و زنان انجمن افغانهای و یا شماره های تیلفون (0723730015 ، 0737590890 و 0707121388 ) تماس گرفته و ثبت نام برای سخنرانی دو سه دقیقه یی نمایند.
گفتنی است که برای ثبت نام فقط شرط فعال بودن و پیشتاز بودن مطرح بوده ودیگر هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
هیئت رهبری انجمن افغانها در سویدن

 

Lämna ett svar