انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعيه شوراي زنان انجمن افغانها

قرار است به پيشواز روز جهاني مادر نشست زنان افغان مقيم ستوکهولم به روز شنبه مورخ 8 ماه مي  درلوکال  مکتب روگسويدصورت گيرد .از آنعده  خانمهاي  محترم افغان که علاقمند به اشتراک درين محفل هستند ، احترامانه تقاضا ميگردد که با محترمه راحله آتش مسوول شوراي زنان انجمن افغانها به شماره تيلفون 0765529129تماس بگيرند.برگزار کننده : شوراي زنان انجمن افغانها

زمان : شنبه مورخ 8 ماه مي  2010 ساعت 15.00

محل : مکتب روگسويد ، متروي روگوسويد ، عقب سنتروم روگسويد

Rågsvedskolgränd-  8  , Hus C

Stockholms Språkskola i Rågsved

Lämna ett svar