انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعيه شعبه امور زنان انجمن افغانها

قرار است نشستي ميان زنان افغان به روز شنبه مورخ 10 اپريل در يک لوکال در نزديکي سيترا سنتروم ستوکهولم صورت گيرد .از آنعده  خانمهاي  محترم افغان که علاقمند به اشتراک درين نشست هستند ، احترامانه تقاضا ميگردد که با محترمه راحله آتش مسوول بخش زنان انجمن افغانها به شماره تيلفون 0765529129تماس بگيرند.برگزار کننده : شعبه امور زنان انجمن افغانها

پارکنگ لوکال به آدرس زير ميباشد

Bogsätravägen 2_6, Sätra

فاصله لوکال از استگاه مترو سيترا ، سه چهار صد متر ويا سه دقيقه پياده روي است 

Lämna ett svar