انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اطلاعيهء مهم براي مهاجران محترم افغان

لطفا در پیدا کردن اين افراد ما را کمک کنيد: برای هریک از این مهاجرین نظربه درخواست وکیل شان ازطرف اتحادیه اروپا مبلغ 15 هزاریورو پرداخت گردیده واقامه شان دراروپا نیزتضمین خواهد شد

يکي از اعضاي سايت انجمن محترم جمالي ، مطلبي را تحت همين عنوان در فوروم انجمن به نشر سپرده است و از گرداننده سايت تقاضا بعمل آورده تا اين مطلب مهم را در صفحه اول سايت قراردهد.

گرداننده سايت با علاقمندي فراوان ازين تقاضا حمايت مينمايد.به لينک زير مراجعه کنيد

http://www.afghanskaforeningen.se/2009-01-21-22-21-31/68-afghanska-asylsoekande/64—–.html#64

Lämna ett svar